Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/L/540/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr Vk/L/540/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz ustanowienia służebności przesyłu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 24 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zabudowanej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/84, 2/97, obr. 20, o łącznej pow. 764 m2 , KW nr GD1W/00027559/5, poł. w Wejherowie przy ul. Stefczyka 93, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku, stanowiących nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie dz. nr 152/4, 152/5, 154/1, 154/2, obr. 7, o łącznej pow. 1 185 m2 , objętą KW nr GD1W/00040085/8, poł. w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 1d, będącą własnością Gminy Miasta Wejherowa, w użytkowaniu wieczystym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

§ 2. Rada Miasta Wejherowa wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 152/4, 152/5, 154/1, 154/2, obr. 7, bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu infrastruktury ciepłowniczej i dostępu do niej celem eksploatacji, naprawy, wymiany i konserwacji, na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przedmiotowa służebność zostanie ustanowiona po wykonaniu czynności opisanych w § 1. 

§ 3. Rada Miasta Wejherowa wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 152/4, 152/5, 154/1, 154/2, obr. 7, bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu urządzeń infrastruktury energetycznej i dostępu do nich celem eksploatacji, naprawy, wymiany i konserwacji, na rzecz Energii – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotowa służebność zostanie ustanowiona po wykonaniu czynności opisanych w § 1. 

§ 4. Rada Miasta Wejherowa wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/84, 2/97, obr. 20, bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu urządzeń infrastruktury energetycznej i dostępu do nich, celem eksploatacji, naprawy, wymiany i konserwacji, na rzecz Energii – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. 

§ 5. Tracą moc: 

1. Uchwała Nr Vk/XIII/127/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku na tym gruncie oraz ustanowienia służebności gruntowej, 

2. Uchwała Nr IIIk/VI/96/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży budynków na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz uchyleniu uchwały Nr XLIII/502/94 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie oddania użytkowania wieczyste gruntu i sprzedaży budynków na rzecz OPEC Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-11-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 15:19