Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIETY - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 323/57 i 323/61, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 26 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stefczyka w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 323/57, obr. 10, o pow. 617 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono dwóch uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 125 868,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 127 500,00 zł (155 550,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono P. Tomasza Hinz zamieszkałego w Wejherowie.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stefczyka w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 323/61, obr. 10, o pow. 583 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 118 932,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 120 200,00 zł (146 644,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono firmę SANDOM Robert Kukowski z siedzibą w Wejherowie.

---------------------------------------------------------------------------------- 

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE!

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Stefczyka, oznaczonych ewidencyjnie jako:

 

  1. dz. nr 323/57, obr. 10, o pow. 617 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

cena wywoławcza: 125 868,00 zł

Opis: nieruchomość położona w północno - wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie zbliżonym do kwadratu, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą.

 

  1. dz. nr 323/61, obr. 10, o pow. 583 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

cena wywoławcza: 118 932,00 zł

Opis: nieruchomość położona w północno - wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie zbliżonym do kwadratu, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą.

wylicytowane ceny zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie działek pod budownictwo jednorodzinne. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T4, gdzie m.in.:

  • ustala się zachowanie istniejącej struktury układu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawiązywać do obiektów sąsiednich i sposobu zabudowy sąsiednich działek).

  • ustala się max wysokość obiektów na 6,5 m licząc od poziomu terenu do linii okapu.

 

Zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na dz. nr 323/57, 323/61 i 323/60, obr. 10 (droga wewnętrzna), trzeba wykonać archeologiczne badania ratownicze.

 

Uzbrojenie: w ulicy Necla znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, ciepłownicza oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się również odcinek sieci gazowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

 

Przetargi odbędą się dnia 26 października 2010 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:

  • dla nieruchomości nr 1 wadium wynosi 12 586,80 zł,

  • dla nieruchomości nr 2 wadium wynosi 11 893,20.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 października 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 22 października 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 18 października 2010 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 22-09-2010 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 22-09-2010 11:29