Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

95/2010 17 maja 2010

ZARZĄDZENIE Nr 95/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 17 maja 2010r.

 

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 

 

            Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku (M.P. Nr 33, poz. 478) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustanawiam Pana Roberta PIENCZK koordynatorem gminnym obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku na obszarze Gminy Miasta Wejherowo.

 

§ 2.

Koordynator gminny jest odpowiedzialny za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

 

§ 3.

Szczegółowy zakres zadań koordynatora określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/10

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 17 maja 2010 roku

 

Zadania koordynatora gminnego

 

Do zadań koordynatora gminnego należy:

1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,

2. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji

    wyborczych,

3. wprowadzenie i aktualizacja składów obwodowych komisji wyborczych w systemie

    Platforma wyborcza,

4. wprowadzenie i aktualizowanie danych o operatorach obsługi informatycznej obwodowych 

    komisji wyborczych w systemie Platforma wyborcza,

5. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych 

 komisji wyborczych zawierających dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów  

 i haseł do pobrania licencji oprogramowania oraz danych definiujących,

6. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych

   definiujących wykaz obwodów i kandydatów,

7. przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów                  

    i przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,

8. dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych dla każdego obwodu

głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także                     w przypadku testów, o których mowa w punkcie 12,

9. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcie

    technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

10. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,

11. w przypadkach awaryjnych nawiązywanie kontaktu i przekazanie informacji

      koordynatorowi okręgowemu,

12. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania

danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcie informatycznego,

13. przekazanie do koordynatora okręgowego informacji i uwag w formie raportu       

      podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

14. przekazywanie, meldunków do koordynatora okręgowego o zainstalowaniu właściwego

      oprogramowania i o aktualności definiujących wykaz obwodów i kandydatów w dniu

      głosowania,

15. wprowadzenie do systemu informatycznego Platforma wyborcza, w trakcie głosowania,

      danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania ujętych w spisach wyborców oraz                   

      o liczbie wydanych kart do głosowania,

16. prowadzenie dziennika zdarzeń, w których są odnotowywane wykonane następujące   

     czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek                 

    i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów                        

    i przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,

d) przekazanie oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron

    internetowych, utworzenie nośnika),

e) przekazanie danych definiujących dla poszczególnych obwodów.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 13:39