Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nierchomości zamieszkałych mogą poza ustalonym harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywnie do zorganizowanego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

PSZOK mieści się przy ul. Ekologicznej 7 w Wejherowie
 

Godziny pracy:

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

pon-piątek od 8:00 do 18:00

sobota od 8:00 do 13:00

 

 

 

PSZOK przyjmuje:

 • papier,

 • metale,

 • tworzywa sztuczne,

 • szkło,

 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 • odpady zielone,

 • odpady niebezpieczne,

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyte opony,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny),

 • odpady tekstyliów i odzieży.

Informacja dodatkowa:

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych na skutek prowadzonej działalności rolniczej tj. odpady folii, sznurka oraz opony, kwalifikowane są, jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowym. Odpady te mieszkańcy Gminy Miasta Wejherowa mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

PSZOK nie przyjmuje:

 • zmieszane odpady komunalne,

 • materiały zawierające azbest,

 • zmieszane odpady budowlane,

 • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),

 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,

 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,

 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających  kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj:

 • Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne z terenu miasta Wejherowa z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 • Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

 • Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-07-2013 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 02-08-2013 12:11