Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 162/1, 162/2, obr. 14, poł. przy ul. Sikorskiego w Wejherowie.


PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 25 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Sikorskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/1, obr. 14, o pow. 927 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 5335, wraz z udziałem ½ części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod drogę dojazdową.

Cena wywoławcza wynosiła 185 400,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem

negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Sikorskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/2, obr. 14, o pow. 1 486 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 5335, wraz z udziałem ½ części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod drogę dojazdową.

Cena wywoławcza wynosiła 297 200,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem

negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

trzecie przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Wejherowie przy ul. Sikorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako:

 

  1. dz. nr 162/1, obr. 14, pow. 927 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 5335 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem ? części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod drogę dojazdową,

cena wywoławcza: 185 400,00 zł

Opis: nieruchomość położona w centralno - wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie prostokąta, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, na dz. nr 162/3, obr. 14, która jest przeznaczona pod drogę dojazdową występują pojedyncze krzewy,

 

  1. dz. nr 162/2, obr. 14, pow. 1 486 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 5335 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem ? części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod drogę dojazdową,

cena wywoławcza: 297 200,00 zł

Opis: nieruchomość położona w centralno - wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie prostokąta, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, przez północną część działki przebiega odcinek sieci kanalizacji deszczowej i linii światłowodowej, na przedmiotowej działce oraz na dz. nr 162/3, obr. 14, która jest przeznaczona pod drogę dojazdową występują pojedyncze krzewy,

wylicytowane ceny zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości 22%.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie działek pod budownictwo jednorodzinne. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T10, gdzie m.in.:

  • ustala się zachowanie istniejącej struktury układu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawiązywać do obiektów sąsiednich i sposobu zabudowy sąsiednich działek),

  • ustala się max wysokość obiektów na 6,5 m licząc od poziomu terenu do linii okapu,

  • ustala się konieczność stosowania dachów dwu lub wielospadowych o kącie pochylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 51°.

Zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonywano już archeologiczne badania ratownicze na przedmiotowych nieruchomościach.

Uzbrojenie: w ulicy Sikorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, telefoniczna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

 

Przetargi odbędą się dnia 25 maja 2010 r. o godz. 9.20 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

  • dla nieruchomości nr 1 wadium wynosi 18 540,00 zł,

  • dla nieruchomości nr 2 wadium wynosi 29 720,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 maja 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 21 maja 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 14 maja 2010 r., o godz. 13.20, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Więcej na: www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 14-04-2010 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 27-05-2010 10:34