Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 323/55, 323/56, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie.

 

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 25 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stefczyka w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 323/55, obr. 10, o pow. 618 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono czterech uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 123 600,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 140 000,00 zł (170 800,00 zł brutto). Nabywcą nieruchomości ustalono P. Tomasza Hinz zam. w Wejherowie.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stefczyka w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 323/56, obr. 10, o pow. 589 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono trzech uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 124 279,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 142 500,00 zł (173 850,00 zł brutto). Nabywcą nieruchomości ustalono P. Tomasza Hinz zam. w Wejherowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Stefczyka, oznaczonych ewidencyjnie jako:

 

  1. dz. nr 323/55, obr. 10, o pow. 618 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

cena wywoławcza: 123 600,00 zł

Opis: nieruchomość położona w północno - wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie kwadratu, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, w północno - zachodnim narożniku działki przebiega ok. 2 metrowy odcinek sieci wodociągowej.

 

  1. dz. nr 323/56, obr. 10, o pow. 589 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

cena wywoławcza: 124 279,00 zł

Opis: nieruchomość położona w północno - wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie kwadratu, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą.

wylicytowane ceny zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości 22%.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie działek pod budownictwo jednorodzinne. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T4, gdzie m.in.:

  • ustala się zachowanie istniejącej struktury układu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawiązywać do obiektów sąsiednich i sposobu zabudowy sąsiednich działek).

  • ustala się max wysokość obiektów na 6,5 m licząc od poziomu terenu do linii okapu.

Uzbrojenie: w ulicy Necla znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, ciepłownicza oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się również odcinek sieci gazowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

 

Przetargi odbędą się dnia 25 maja 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:

  • dla nieruchomości nr 1 wadium wynosi 12 360,00 zł,

  • dla nieruchomości nr 2 wadium wynosi 12 427,90.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 maja 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 21 maja 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 14 maja 2010 r., o godz. 13.00, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Więcej na: www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 14-04-2010 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 14-04-2010 10:31