Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 138/11, obr. 8, poł. przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 25 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. piaty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 138/11, obr. 8, objętej księga wieczystą KW nr 4020, o pow. 1 231 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 300 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

piąty przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 138/11, obr. 8, o powierzchni 1 231 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 4020 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie;

cena wywoławcza: 300 000,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Opis: nieruchomość położona w północnej części miasta, działka foremna o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i kilkoma drzewami owocowymi (ich wycinka nie wymaga zezwolenia odpowiedniego organu), nachylenie terenu w kierunku południowym.

Projekt budowlany: powierzchnia użytkowa domu: 129,09 m2 - parter wraz z poddaszem oraz garaż dostępny z poziomu terenu.

Pozwolenie na budowę: pozwolenie ważne przez okres 3 lata od daty uprawomocnienia się decyzji tj. do maja 2012 r.

Z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym domu jednorodzinnego wraz z załącznikami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, p. 205. Nabywca przedmiotowej nieruchomości ma prawo odstąpić od wykorzystania przedmiotowego pozwolenia na budowę.

Przeznaczenie: działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa - Wzgórze Ojca Grzegorza. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w karcie jednostki urbanistycznej 3.3 MN, gdzie ustalono m.in., iż:

  • na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,

  • ustala się zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,

  • dopuszcza się budowę budynku gospodarczego (w tym garażu) w postaci obiektu połączonego z budynkiem głównym lub obiektu wolnostojącego - max 2 stanowiska garażowe,

  • dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni użytkowej budynku o uciążliwościach i poziomie hałasu dostosowanych jak dla zabudowy mieszkaniowej (działalność nieuciążliwa).

Uzbrojenie: w ulicy Chopina znajduje się m.in. gaz, natomiast w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, telefoniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: na działce w podłożu, poniżej warstwy gleby zalegają grunty nośne, na terenie występują warunki gruntowo - wodne umożliwiające posadowienie bezpośrednie.

Terminy poprzednich przetargów: pierwszy: 04.08.2009 r., drugi: 27.10.2009 r., trzeci: 14.12.2009 r., czwarty: 26.01.2010 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2010 r. o godz. 9.40 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 30 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 maja 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 21 maja 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dn. 14 maja 2010 r., o godz. 12.40, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. (058) 677 71 47 lub 677 71 43.

Więcej na: www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 27-05-2010 10:36