Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 39,04 m2 położonego w Wejherowie przy ul. Kopernika 22.


GMINA MIASTO WEJHEROWO

w imieniu której działa

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 - 217 - 68 - 14

ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o powierzchni 39,04 m2 położonego

w Wejherowie przy ul. Kopernika 22.

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Stawka wywoławcza - 21,00 zł/m2 netto powierzchni użytkowej miesięcznie.

 • Okres najmu - 5 lat.

 • Powierzchnia użytkowa - 39,04 m2

 1. Wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie: Bank Millennium S. A. Konto Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877

Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 08.04.2010 r. do godz. 9:15.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych od dnia 18.03.2010r. pokój Nr 106.

 2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmiotowego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Pani Beata Wójcik

tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14

 1. Kryterium wyboru oferty:

STAWKA CZYNSZU za 1 m2 pow. użyt. netto - 100 %

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo

pokój Nr 103 (sekretariat)

do dnia 08.04.2010r., do godz. 9:15

 1. Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo

„Oferta do przetargu na najem lokalu użytkowego: ul. Kopernika 22”

Nie otwierać przed dniem 08.04.2010 r., godz. 9:40.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 08.04.2010r. o godzinie 9:15.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarządowych w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) w dniu 08.04.2010r. o godzinie 9:40.

 3. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 4. W przypadku uzasadnionej przyczyny, WZNK poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

----------------------------------------------------------------------------

Wejherowo, dnia 12.04.2010r.  
 
 

OGŁOSZENIE 

     Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, działając w imieniu Gminy Miasto Wejherowo, uprzejmie informuje, że pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 22 przy ul. Kopernika w Wejherowie został rozstrzygnięty.  

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

PHU PAUL-PLAST s.c.

J.A.Adamiak

ul. Grabskiego 22

84-360 Łeba

która zaoferowała stawkę 21,50 zł/1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie netto.

(słownie: dwadzieścia jeden złotych 50/100) 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 18-03-2010 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Dzieliński 18-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 18-03-2010 14:22