Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/197/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 

Uchwała Nr VIk/XV/197/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w   Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wejherowie  

Na podstawie art. 18 ust. 1   oraz art. 40 ust. 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   w związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 roku, Nr 197, poz. 1172)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wejherowie uchwalonego uchwałą nr VIk/VIII/109/2011 Rady Miasta Wejherowa z   28 czerwca 2011 roku o   zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wejherowie w   § 6   dodaje się ustęp 5   w następującym brzmieniu:  

" Do zadań Ośrodka z   zakresu wspierania rodziny należy prowadzenie działań przewidzianych w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej. ".

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:40