Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/195/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr VIk/XV/195/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z   realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie”  

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 5a ust. 3   ustawy z   24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz.   U. z   2010   r. Nr 234 poz.1536 z   późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 13 grudnia 2010 roku w   sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie”  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się   „   Sprawozdanie z   realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie”, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIk/XV/195/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 20 marca 2012 r.  
 

„Sprawozdanie z   realizacji Programu współpracy za rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie”  

 


Lp  


Pełna nazwa organizacji  


Przyznana  
kwota w   zł w   2011 roku  

 


Kwota rozliczona w   2011 roku  


 

Pozostało w   budżecie  
Gminy  
Miasta  
Wejherowa  
 

1.  

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”  

19 900,00  

19 900,00  

0,00                

 

Rekreacja z   elementami siatkówki  

3 000,00  

3   000,00  

0,00  

 

Siatkówka halowa i   plażowa  

10   000,00  

10   000,00  

O,00  

 

Lekkoatletyka  

3   000,00  

3   000,00  

0,00  

 

Rekreacja – sporty walki  

1   000,00  

1   000,00  

0,00  

 

Akcja Lato 2011  

2   900,00  

2   900,00  

0,00  

2.  

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”  

42 000,00  

42   000,00  

0,00  

 

Koszykówka  

20   000,00  

20   000,00  

0,00  

 

Unihokej  

17   000,00  

17   000,00  

0,00  

 

Akcja lato 2011  

5   000,00  

5 000,00  

0,00  

3.  

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”  

55 000,00  

54   500,00  

500,00  

 

Piłka nożna  

50   000,00  

50   000,00  

0,00  

 

Akcja lato 2011  

5 000,00  

4   500,00  

500,00  

4.  

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  

16   000,00  

16 000,00  

0,00  

 

Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja – piłka nożna  

10   000,00  

10   000,00  

0,00  

 

Akcja Lato 2011  

6   000,00  

6   000,00  

0,00  

5.  

Klub Sportowy „Wejher”  
Lekkoatletyka  

29 000,00  

29   000,00  

0,00  

6.  

Karate Klub  
Sporty walki  

3   000,00  

3 000,00  

0,00  

7.  

Integracyjne Stowarzyszenie „START”  
Tenis stołowy  

5   000,00  

5   000,00  

0,00  

8.  

Uczniowski Klub Pływacki „Trójka”  
Pływanie  

7   000,00  

7 000,00  

0,00  

9.  

Uczniowski Klub Sportowy Ratownictwa Wodnego  
Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja – pływanie, ratownictwo wodne  

3   000,00  

3   000,00  

0,00  

10.  

Klub Sportowy MAXIMUS  
Sporty walki  

2   000,00  

2   000,00  

0,00  

11.  

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe  
Tenis ziemny  

6   000,00  

6   000,00  

0,00  

12.  

Klub Karate Kyokushin i   Sportów Walki  
Sporty walki  

2   000,00  

2   000,00  

0,00  

13.  

Klub Sportowy „Tytani”  

25   000,00  

25   000,00  

0,00  

 

Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja – piłka ręczna  

5   000,00  

5   000,00  

0,00  

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i   młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i   rekreacyjnych – przeciwdziałanie alkoholizmowi  

20   000,00  

20   000,00  

0,00  

14.  

Stowarzyszenie ,,SHOTOKAN i   L.A”  

8   000,00  

8   000,00  

0,00  

 

Sporty walki  

1   000,00  

1   000,00  

0,00  

 

Akcja Lato 2011  

7   000,00  

7   000,00  

0,00  

15.  

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne  

7   000,00  

7   000,00  

0,00  

 

Sporty walki  

1   000,00  

1   000,00  

0,00  

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i   młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i   rekreacyjnych – przeciwdziałanie alkoholizmowi  

6   000,00  

6   000,00  

0,00  

16.  

Klub Sportowy „Chopina Wejherowo”  
Piłka nożna  

3   000,00  

3   000,00  

0,00  

17.  

Kurkowe Bractwo Strzeleckie  
Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja – strzelectwo  

2   000,00  

2   000,00  

0,00  

18.  

Polski Związek Głuchych  

6   500,00  

6   258,00  

242,00  

 

Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja - kręgle  

1   000,00  
 

1   000,00  

0,00  

 

Ochrona zdrowia  

3   500,00  

3   258,00  

242,00  

 

Kultura i   sztuka  

2   000,00  

2   000,00  

0,00  

19.  

Fundacja „Uśmiech Dziecka”  
Ochrona zdrowia  

7   000,00  

7 000,00  

0,00  

20.  

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych  
Ochrona zdrowia  

2   500,00  

2   500,00  

0,00  

21.  

SPON Filia w   Redzie  

2   400,00  

2   400,00  

0,00  

22.  

Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”  

6   620,00  

6   620,00  

0,00  

 

Kultura i   sztuka  

1   500,00  

1   500,00  

0,00  

 

Ochrona zdrowia  

5   120,00  

5   120,00  

0,00  

23.  

Polski Czerwony Krzyż  

4   220,00  

4   220,00  

0,00  

24.  

Fundacja Zdrowia „Esco”  

2   760,00  

0,00  

2   760,00  

25.  

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”  

85 000,00  

85   000,00  

0,00  

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

70   000,00  

70   000,00  

0,00  

 

Zwalczanie narkomanii  

15   000,00  

15   000,00  

0,00  

26.  

Zgromadzenie Sióstr Albertynek  

30   000,00  

30   000,00  

0,00  

 

Powadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej  

10   000,00  

10   000,00  

0,00  

 

Akcja lato 2011  

20   000,00  

20   000,00  

0,00  

27.  

Stowarzyszenie Trampolina  

6   700,00  

6   700,00  

0,00  

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

5   200,00  

5   200,00  

0,00  

 

Ochrona zdrowia  

1   500,00  

1   500,00  

0,00  

28.  

Towarzystwo Pomocy Telefonicznej  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

3   000,00  

3   000,00  

0,00  

29.  

Parafialny Zespół Caritas  
Akcja Lato 2011  

1   900,00  

1   900,00  

0,00  

30.  

Akcja Katolicka przy Parafii św. Anny  
Kultura i   sztuka  

4 000,00  

4   000,00  

0,00  

31.  

Akcja Katolicka przy Parafii św. Leona  
Kultura i   sztuka  

5   500,00  

5 500,00  

0,00  

32.  

Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”  

13   000,00  

13   000,00  

0,00  

33.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

7   500,00  

6 476,78  

1   023,22  

 

Kultura i   sztuka  

2   500,00  

1   476,78  

1   023,22  

 

Akcja Lato 2011  

5   000,00  

5   000,00  

0,00  

34.  

Ognisko ZMCH „Polska YMCA”  

3   000,00  

3   000,00  

0,00  

 

Kultura i   sztuka  

1   500,00  

1   500,00  

0,00  

 

Krajoznawstwo i   promocja regionu  

1   500,00  

1   500,00  

0,00  

35.  

Związek Harcerstwa Polskiego  

12   000,00  

12   000,00  

 

0,00  

 

Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja – żeglarstwo  

4   000,00  

4   000,00  

0,00  

 

Akcja Lato 2011  

6   000,00  

6   000,00  

0,00  

 

Kultura i   sztuka  

2   000,00  

2   000,00  

0,00  

36.  

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  

11   000,00  
 

11 000,00  

0,00  

 

Kultura i   sztuka  

2   000,00  
 

2   000,00  

0,00  

 

Akcja Lato 2011  

6   000,00  

6   000,00  

0,00  

 

Ochrona zdrowia  

1 000,00  
 

1 000,00  

0,00  

 

Krajoznawstwo i   promocja regionu  

2   000,00  

2   000,00  

0,00  

37.  

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie  
Kultura i   sztuka  

5   000,00  

5   000,00  

0,00  
 

38.  

Stowarzyszenie „Misternicy Kaszubscy”  
Kultura i   sztuka  

3   000,00  

3   000,00  

0,00  

39.  

Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”  
Kultura i   sztuka  

1   500,00  

1 500,00  

0,00  

40.  

Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”  

3   000,00  

 

3   000,00  

0,00  

 

Pozostałe dyscypliny sportu i   rekreacja – nordic walking  

1   500,00  

1   500,00  

0,00  

 

Kultura i   sztuka  

1   500,00  

1   500,00  

0,00  

41.  

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej  
Kultura i   sztuka  

2   000,00  

1   468,52  

531,48  

42.  

Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier”  
Krajoznawstwo i   promocja regionu  

1 500,00  

1   289,00  

211,00  

43.  

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”  
Kultura i   sztuka  

1   600,00  

1   600,00  

0,00  

 

Razem:  


467   100,00  


461   823,30  


5   267,70  

Organizacjami po raz pierwszy realizującymi zadania publiczne w   oparciu o   dotacje w   2011 roku były: Klub Sportowy „Chopina Wejherowo”, Klub Sportowy „Tytani”, Klub Sportowy Ratownictwa Wodnego, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier”, Parafialny Zespół „Caritas”, Fundacja Zdrowia „Esco” (dotacja niewykorzystana).  

Liczba adresatów zadań w   poszczególnych obszarach:  

-   Kultura i   sztuka –   około 5   800 adresatów,  

-   Kultura fizyczna i   sport –   ponad 1000 adresatów,  

-   Ochrona i   promocja zdrowia – ponad 80 adresatów,  

-   Przeciwdziałanie alkoholizmowi i   innym patologiom społecznym – ponad 1000 adresatów,  

-   Profilaktyka i   terapia uzależnienia od narkotyków – 52 adresatów,  

-   Krajoznawstwo i   promocja regionu – ponad 100 adresatów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:26