Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/194/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

Uchwała Nr VIk/XV/194/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 28 października 2003 roku w   sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w   Wejherowie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 8   ust.1 ustawy z   dnia 5   lipca 2001 roku o   cenach (Dz.U. z   2001 r. Nr 97 poz. 1050 z   późn. zm.)  


Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 28 października 2003 roku w   sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w   Wejherowie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z   2003 r. Nr 137 poz. 2445) z   późniejszymi zmianami w   sposób następujący:  

I.   Dotychczasowy ustęp 1   w §1 ulega zmianie i   otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się opłaty za jednorazowe przejazdy środkami komunikacji zbiorowej w   Wejherowie o   następujących wysokościach [zł]:  

 

BILETY JEDNORAZOWE  

 

 

 

 

Zakres ważności  

Ceny [zł] biletów jednorazowych na jeden przejazd  

 

 

 

Bilet papierowy  

 

Bilet elektroniczny  

 

normalny  

ulgowy  

normalny  

ulgowy  

Ważny na linii zwykłej  

3,00  

1,50  

2,80  

1,40  

Ważny na linii nocnej, pospiesznej, specjalnej i   zwykłej  

4,00  

2,00  

3,80  

1,90  

II.   W tabeli § 2   zmienia się cenę biletu imiennego ważnego przez 24 godziny, która otrzymuje brzmienie:  
normalny   12   złotych,  
ulgowy   6 złotych,  

na linii zwykłej w   granicach Gminy Wejherowo i   Luzino i   Miasta Redy i   Rumi i   Wejherowa oraz linii nocnej, pospiesznej, specjalnej i   zwykłej w   granicach Gminy Wejherowo i   Luzino i   Miasta Redy i   Rumi i   Wejherowa.  

III.   Dotychczasowy § 4   ulega zmianie i   otrzymuje brzmienie:  

Opłaty dodatkowe:  

1.   Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu opłata dodatkowa wynosi   180 zł   .  

2.   Za przewóz rzeczy wyłączonych z   przewozu, albo zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych bez zachowania tych warunków opłata dodatkowa wynosi   72 zł   .  

3.   Za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu opłata dodatkowa wynosi   540 zł   .  

4.   Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi   9,00 zł   .  

5.   W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w   pkt. 1   i 2   obniża się o   50%   .  

6.   W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w   ciągu 7   dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w   pkt. 1, 2   i 7   obniża się o   30%   .  

7.   Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu opłata dodatkowa wynosi   144 zł.  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 28   października 2003 roku w   sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w   Wejherowie z   późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – ale nie wcześniej niż z   dniem 01 czerwca 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 11:27