Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, poł. przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 24 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, KW nr GD1W/00044259/7, o łącznej pow. 24 660 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 3 112 900,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).
 

_________________________________________________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie, przy ul. Podmiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, KW nr GD1W/00044259/7, o łącznej pow. 24 660 m2:

 

cena wywoławcza: 3 112 900,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działka dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 6 Gdynia - Szczecin, kształt nieregularny, teren niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, występuje częściowe obniżenie poziomu terenu, wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega linia kablowa SN-15kV a przez jej środek przewód wodociągowy, na działce znajdują się drzewa owocowe oraz w dzikich skupiskach występują topole i wierzby (Urząd posiada decyzję Starosty Wejherowskiego zezwalającą na ich wycinkę).

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod działalność gospodarczą (usługi, handel, produkcja) o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T1.

Uzbrojenie: w ul. Podmiejskiej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, oraz kanalizacji sanitarnej, w ul. Inżynierskiej sieć gazowa a w ul. Techników sieć telefoniczna.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Sposób zabudowy: nabywca zobowiązany będzie zabudować co najmniej 40% powierzchni przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionych terminach budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac bezpośrednio przy budowie budynku lub budynków - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok zwłoki, do wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w określony wyżej sposób w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar. Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2012 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 311 290,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2012 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 16 marca 2012., o godz. 13.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 21-02-2012 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 21-02-2012 09:23