Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ludność

  Jednostka miary 2008 2009 2010
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
ogółem
stałe miejsce zameldowania
stan na 30 VI
ogółem osoba 45815 46392 47021
mężczyźni osoba 22014 22303 22588
kobiety osoba 23801 24089 24433
stan na 31 XII
ogółem osoba 46092 46737 47343
mężczyźni osoba 22151 22448 22725
kobiety osoba 23941 24289 24618
faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 30 VI
ogółem osoba 46247 46879 47472
mężczyźni osoba 22194 22492 22753
kobiety osoba 24053 24387 24719
stan na 31 XII
ogółem osoba 46579 47188 47794
mężczyźni osoba 22340 22613 22890
kobiety osoba 24239 24575 24904
w miastach
stałe miejsce zameldowania
stan na 30 VI
ogółem osoba 45815 46392 47021
mężczyźni osoba 22014 22303 22588
kobiety osoba 23801 24089 24433
stan na 31 XII
ogółem osoba 46092 46737 47343
mężczyźni osoba 22151 22448 22725
kobiety osoba 23941 24289 24618
faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 30 VI
ogółem osoba 46247 46879 47472
mężczyźni osoba 22194 22492 22753
kobiety osoba 24053 24387 24719
stan na 31 XII
ogółem osoba 46579 47188 47794
mężczyźni osoba 22340 22613 22890
kobiety osoba 24239 24575 24904
Ludność wg lokalizacji terytorialnej gminy bez miast na prawach powiatu i miasta na prawach powiatu
gminy bez miast na prawach powiatu
stałe miejsce zameldowania
stan na 30 VI
ogółem osoba - - 47021
mężczyźni osoba - - 22588
kobiety osoba - - 24433
stan na 31 XII
ogółem osoba - - 47343
mężczyźni osoba - - 22725
kobiety osoba - - 24618
faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 30 VI
ogółem osoba - - 47472
mężczyźni osoba - - 22753
kobiety osoba - - 24433
stan na 31 XII
ogółem osoba - - 47794
mężczyźni osoba - - 22890
kobiety osoba - - 0
Ruch naturalny wg płci
Urodzenia żywe
ogółem - 694 680 713
mężczyźni - 346 364 382
kobiety - 348 316 331
Zgony ogółem
ogółem - 448 461 444
mężczyźni - 233 251 230
kobiety - 215 210 214
Zgony niemowląt
ogółem - 6 3 0
mężczyźni - 3 0 0
kobiety - 3 3 0
Przyrost naturalny
ogółem - 246 219 269
mężczyźni - 113 113 152
kobiety - 133 106 117
Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci
ogółem
0 osoba 697 686 717
1 osoba 616 703 695
2 osoba 614 640 716
3 osoba 580 641 673
4 osoba 554 578 645
5 osoba 490 558 574
6 osoba 528 495 571
7 osoba 547 519 481
8 osoba 488 543 512
9 osoba 483 498 543
10 osoba 517 491 494
11 osoba 489 507 494
12 osoba 491 485 508
13 osoba 556 502 500
14 osoba 557 551 503
15 osoba 540 560 548
16 osoba 592 537 559
17 osoba 646 586 543
18 osoba 646 644 587
19 osoba 714 638 635
20 osoba 669 703 629
21 osoba 670 673 713
mężczyźni
0 osoba 349 363 381
1 osoba 311 352 368
2 osoba 307 323 357
3 osoba 316 319 341
4 osoba 282 312 318
5 osoba 261 284 316
6 osoba 268 257 294
7 osoba 298 254 255
8 osoba 254 296 251
9 osoba 248 257 294
10 osoba 264 249 255
11 osoba 239 260 253
12 osoba 239 239 259
13 osoba 289 243 250
14 osoba 283 288 245
15 osoba 270 282 279
16 osoba 302 267 281
17 osoba 361 299 270
18 osoba 321 363 306
19 osoba 375 317 353
20 osoba 360 370 312
21 osoba 337 361 371
kobiety
0 osoba 348 323 336
1 osoba 305 351 327
2 osoba 307 317 359
3 osoba 264 322 332
4 osoba 272 266 327
5 osoba 229 274 258
6 osoba 260 238 277
7 osoba 249 265 226
8 osoba 234 247 261
9 osoba 235 241 249
10 osoba 253 242 239
11 osoba 250 247 241
12 osoba 252 246 249
13 osoba 267 259 250
14 osoba 274 263 258
15 osoba 270 278 269
16 osoba 290 270 278
17 osoba 285 287 273
18 osoba 325 281 281
19 osoba 339 321 282
20 osoba 309 333 317
21 osoba 333 312 342
Ludność wg grup wieku i płci
ogółem
ogółem osoba 46579 47188 47794
mężczyźni osoba 22340 22613 22890
kobiety osoba 24239 24575 24904
0-4
ogółem osoba 3061 3248 3446
mężczyźni osoba 1565 1669 1765
kobiety osoba 1496 1579 1681
5-9
ogółem osoba 2536 2613 2681
mężczyźni osoba 1329 1348 1410
kobiety osoba 1207 1265 1271
10-14
ogółem osoba 2610 2536 2499
mężczyźni osoba 1314 1279 1262
kobiety osoba 1296 1257 1237
15-19
ogółem osoba 3138 2965 2872
mężczyźni osoba 1629 1528 1489
kobiety osoba 1509 1437 1383
20-24
ogółem osoba 3623 3549 3442
mężczyźni osoba 1809 1822 1756
kobiety osoba 1814 1727 1686
25-29
ogółem osoba 4264 4360 4399
mężczyźni osoba 2055 2055 2084
kobiety osoba 2209 2305 2315
30-34
ogółem osoba 4050 4301 4417
mężczyźni osoba 2025 2130 2151
kobiety osoba 2025 2171 2266
35-39
ogółem osoba 3082 3332 3500
mężczyźni osoba 1583 1718 1799
kobiety osoba 1499 1614 1701
40-44
ogółem osoba 2737 2635 2638
mężczyźni osoba 1326 1269 1306
kobiety osoba 1411 1366 1332
45-49
ogółem osoba 3019 2936 2900
mężczyźni osoba 1499 1477 1424
kobiety osoba 1520 1459 1476
50-54
ogółem osoba 3157 3101 3090
mężczyźni osoba 1461 1452 1468
kobiety osoba 1696 1649 1622
55-59
ogółem osoba 3139 3126 3091
mężczyźni osoba 1428 1433 1395
kobiety osoba 1711 1693 1696
60-64
ogółem osoba 2176 2489 2827
mężczyźni osoba 987 1113 1262
kobiety osoba 1189 1376 1565
65-69
ogółem osoba 1977 1851 1715
mężczyźni osoba 841 778 732
kobiety osoba 1136 1073 983
70 i więcej
ogółem osoba 4010 4146 4277
mężczyźni osoba 1489 1542 1587
kobiety osoba 2521 2604 2690
70-74
ogółem osoba 1731 1780 1787
mężczyźni osoba 716 742 739
kobiety osoba 1015 1038 1048
75-79
ogółem osoba 1233 1264 1309
mężczyźni osoba 481 476 501
kobiety osoba 752 788 808
80-84
ogółem osoba 677 700 738
mężczyźni osoba 212 244 253
kobiety osoba 465 456 485
85 i więcej
ogółem osoba 369 402 443
mężczyźni osoba 80 80 94
kobiety osoba 289 322 349
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
ogółem
ogółem osoba 46579 47188 47794
mężczyźni osoba 22340 22613 22890
kobiety osoba 24239 24575 24904
w wieku przedprodukcyjnym
ogółem osoba 9985 10080 10276
mężczyźni osoba 5141 5144 5267
kobiety osoba 4844 4936 5009
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 29418 29735 29961
mężczyźni osoba 14869 15149 15304
kobiety osoba 14549 14586 14657
w wieku produkcyjnym mobilnym
ogółem osoba - 19459 19618
mężczyźni osoba - 9674 9755
kobiety osoba - 9785 9863
w wieku produkcyjnym niemobilnym
ogółem osoba - 10276 10343
mężczyźni osoba - 5475 5549
kobiety osoba - 4801 4794
w wieku poprodukcyjnym
ogółem osoba 7176 7373 7557
mężczyźni osoba 2330 2320 2319
kobiety osoba 4846 5053 5238
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
ogółem
ogółem osoba 46579 47188 47794
mężczyźni osoba 22340 22613 22890
kobiety osoba 24239 24575 24904
w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej
ogółem osoba 8207 8397 8626
mężczyźni osoba 4208 4296 4437
kobiety osoba 3999 4101 4189
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni
ogółem osoba 31196 31418 31611
mężczyźni osoba 15802 15997 16134
kobiety osoba 15394 15421 15477
w wieku poprodukcyjnym
ogółem osoba 7176 7373 7557
mężczyźni osoba 2330 2320 2319
kobiety osoba 4846 5053 5238
Małżeństwa zawarte
ogółem - 422 438 300
Wskaźnik obciążenia demograficznego
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 58,3 58,7 59,5
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 71,9 73,1 73,5
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 24,4 24,8 25,2
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
w wieku przedprodukcyjnym % 21,4 21,4 21,5
w wieku produkcyjnym % 63,2 63,0 62,7
w wieku poprodukcyjnym % 15,4 15,6 15,8
Wskaźniki modułu gminnego
ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) osoba 1824 1848 1872
kobiety na 100 mężczyzn osoba 109 109 109
małżeństwa na 1000 ludności - 9,2 9,4 6,4
urodzenia żywe na 1000 ludności - 15,1 14,7 15,2
zgony na 1000 ludności - 9,8 9,9 9,4
przyrost naturalny na 1000 ludności - 5,4 4,7 5,7
LUDNOŚĆ WG PESEL
Ludność wg płci
ogółem osoba - 0 -
mężczyźni osoba - 0 -
kobiety osoba - 0 -
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (PESEL)
w wieku przedprodukcyjnym % - 0,0 -
w wieku produkcyjnym % - 0,0 -
w wieku poprodukcyjnym % - 0,0 -
MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE
Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów
zameldowania w ruchu wewnętrznym
ogółem osoba 1198 1161 1177
mężczyźni osoba 556 526 527
kobiety osoba 642 635 650
zameldowania z zagranicy
ogółem osoba 23 24 28
mężczyźni osoba 16 17 19
kobiety osoba 7 7 9
wymeldowania w ruchu wewnętrznym
ogółem osoba 725 722 825
mężczyźni osoba 338 337 399
kobiety osoba 387 385 426
wymeldowania za granicę
ogółem osoba 87 37 43
mężczyźni osoba 44 22 22
kobiety osoba 43 15 21
saldo migracji wewnętrznych
ogółem osoba 473 439 352
mężczyźni osoba 218 189 128
kobiety osoba 255 250 224
saldo migracji zagranicznych
ogółem osoba -64 -13 -15
mężczyźni osoba -28 -5 -3
kobiety osoba -36 -8 -12
Migracje na pobyt stały gminne wg płci, typu i kierunku
zameldowania ogółem
ogółem osoba 1221 1185 1205
mężczyźni osoba - 543 546
kobiety osoba - 642 659
zameldowania z miast
ogółem osoba 749 847 789
mężczyźni osoba - 381 359
kobiety osoba - 466 430
zameldowania ze wsi
ogółem osoba 449 314 388
mężczyźni osoba - 145 168
kobiety osoba - 169 220
zameldowania z zagranicy
ogółem osoba 23 24 28
mężczyźni osoba - 17 19
kobiety osoba - 7 9
wymeldowania ogółem
ogółem osoba 812 759 868
mężczyźni osoba - 359 421
kobiety osoba - 400 447
wymeldowania do miast
ogółem osoba 261 270 291
mężczyźni osoba - 133 131
kobiety osoba - 137 160
wymeldowania na wieś
ogółem osoba 464 452 534
mężczyźni osoba - 204 268
kobiety osoba - 248 266
wymeldowania za granicę
ogółem osoba 87 37 43
mężczyźni osoba - 22 22
kobiety osoba - 15 21
saldo migracji
ogółem osoba 409 426 337

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-11-2011 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 10-11-2011 09:27