Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

4/2010 11 stycznia 2010

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/2010
Prezydenta Miasta Wejherowa
z dnia 11.01.2010 r.
 
 
w sprawie planowania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art.. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art.17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U., Nr 14 poz. 114)  
 
zarządza , co następuje:
 
§ 1
 1. Zobowiązuję Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Wejherowie do opracowania Planu zamówień publicznych na 2010 r. w zakresie obejmującym wydatki danego wydziału według wzorów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan zamówień publicznych należy opracować i dostarczyć do Pełnomocnika ds. zamówień publicznych do dnia 05 02 2010 r.
W skład załącznika nr 1 wchodzą:
1. Plan zamówień publicznych na dostawy.
2. Plan zamówień publicznych na usługi.
3. Plan zamówień publicznych na roboty budowlane.
 1. W przypadku nie realizowania przez Wydział zamówień publicznych Kierownik Wydziału zobowiązany jest w odpowiednim terminie przekazać pisemnie niniejszą informację Pełnomocnikowi ds. zamówień publicznych.
 
§ 2
 1. O wszelkich zmianach w planie zamówień publicznych w ciągu roku bieżącego Kierownicy Wydziałów zawiadamiają pisemnie Pełnomocnika ds. zamówień publicznych w terminie trzech dni licząc od dnia wprowadzenia zmiany w budżecie.
 
§ 3
1.        Plany, o których mowa w § 1 Kierownicy Wydziałów przedkładają Pełnomocnikowi ds. zamówień publicznych.
2.        Plany należy przekazywać w wersji pisemnej i elektronicznej, przy czym wersję elektroniczną należy sporządzić w programie EXCEL.
 
§ 4
 1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. zamówień publicznych oraz Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
 2. Bezpośrednią koordynacją w zakresie tworzenia zbiorczych planów i sprawozdań oraz wprowadzania do nich wszelkich zmian zajmuje się Zespół Zamówień Publicznych.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 


Otrzymują:
 1. Wydział Finansowy
 2. Wydział Ogólno-Organizacyjny
 3. Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki
 4. Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Straż Miejska
 6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki
 7. Architekt Miasta
 8. Miejski Konserwator Zabytków
 9. Wydział Spraw Lokalowych
 10. Urząd Stanu Cywilnego
 11. Ewidencja Działalności Gospodarczej
 12. Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 13. Inspektorat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
 14. Samodzielne Stanowiska DS. Planowania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-02-2010 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-03-2010 10:18