Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr IXk/II/5/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024

Uchwała Nr IXk/II/5/2024
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)


Rada Miasta Wejherowa,
uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

150 000,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy

o kwotę

150 000,00 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

319 378 632,18 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

278 955 723,40 zł

40 422 908,78 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

332  689 805,18 zł

 

280 954 914,18 zł

51 734 891,00 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

13 311 173,00 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z emisji obligacji

 

22 189 929,56 zł

 

2 189 929,56 zł

20 000 000,00 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczek i kredytów

- wykup papierów wartościowych

 

8 878 756,56 zł

6 878 756,56 zł

2 000 000,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 13 311 173,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 311 173,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie  2 189 929,56 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 11 121 243,44 zł.

§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2024" do uchwały Nr VIIIk/LI/661/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 7 uchwały Nr VIIIk/LI/661/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024, który otrzymuje brzmienie ?Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  3 000 000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8 878 756,56 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 000 000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek w wysokości  6 878 756,56 zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2024 w kwocie 11 121 243,44 zł."

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Arkadiusz Szczygieł

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IXk/II/5/2024
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 maja 2024 r.
 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IXk/II/5/2024
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 maja 2024 r.
 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IXk/II/5/2024
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 maja 2024 r.
 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-05-2024 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 23-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 23-05-2024 12:35