Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wejherowo, dnia 22.02.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa:

1) Uchwały Nr VIIIk/XLII/559/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego,

2) Uchwały Nr VIIIk/XLII/560/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego,

3) Uchwały Nr VIIIk/XLII/561/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina,

4) Uchwały Nr VIIIk/XLII/562/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego.

Wnioski do powyższych planów należy składać do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail urbanistyka@um.wejherowo.pl lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 16.03.2023 r.

                                                                                             Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                                                                Krzysztof Hildebrandt

WGNiU.6721.1.2023.NBM                                                                                                                                                                                          Wejherowo, dnia 22.02.2023 r.

WGNiU.6721.2.2023.NBM

WGNiU.6721.3.2023.KS

WGNiU.6721.4.2023.KS

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Wejherowa z siedzibą w 84-200 Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.wejherowo.pl

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych
  z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);

 2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art 18 RODO2).

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy
  o ochronie tych danych.

   

1Prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano

2Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 22-02-2023 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Borkowska-Mudlaff 22-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 22-02-2023 08:03