Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/559/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego

Uchwała Nr VIIIk/XLII/559/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego, zwanego w dalszej treści uchwały „planem”, w granicach wskazanych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Obszar przystąpienia znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa (t. j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.), we fragmencie zmienionym Uchwałą Nr VIk/XXVIII/344/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 1054).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLII/559/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 lutego 2023 r.
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 10-02-2023 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 10-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 10-02-2023 13:59