Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIIIk/XLII/562/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego

Uchwała Nr VIIIk/XLII/562/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa
w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego, zwanego w dalszej treści uchwały „planem”, w granicach wskazanych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Obszar objęty przystąpieniem znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.), we fragmencie zmienionym Uchwałą Nr VIIk/XXXVI/424/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r., poz. 3767).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLII/562/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 9 lutego 2023 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 10-02-2023 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 10-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 15-03-2023 15:32