Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, poł. przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 iż dnia 9 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, KW nr GD1W/00044259/7, o łącznej pow. 24 660 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 2 960 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

_______________________________________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 

 Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie, przy ul. Podmiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, KW nr GD1W/00044259/7, o łącznej pow. 24 660 m2:

 

cena wywoławcza: 2 960 00,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działka dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 6 Gdynia - Szczecin, kształt nieregularny, teren niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, występuje częściowe obniżenie poziomu terenu, wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega linia kablowa SN-15kV a przez jej środek przewód wodociągowy, na działce znajdują się drzewa owocowe oraz w dzikich skupiskach występują topole i wierzby (Urząd posiada decyzję Starosty Wejherowskiego zezwalającą na ich wycinkę).

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod działalność gospodarczą (usługi, handel, produkcja) o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T1.

Uzbrojenie: w ul. Podmiejskiej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, oraz kanalizacji sanitarnej, w ul. Inżynierskiej sieć gazowa a w ul. Techników sieć telefoniczna.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Sposób zabudowy: nabywca zobowiązany będzie zabudować co najmniej 40% powierzchni przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionych terminach budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac bezpośrednio przy budowie budynku lub budynków - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok zwłoki, do wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w określony wyżej sposób w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar. Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 26.04.2011 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 sierpnia 2011 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 296 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2011 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 29 lipca 2011 r., o godz. 14.15, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 07-06-2011 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 07-06-2011 11:13