Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XIX/224/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 maja 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XIX/224/2016
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 maja 2016 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XIX/224/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 maja 2016 r.
 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XIX/224/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 maja 2016 r.
 

 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2016-2031

 

Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.
W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2031.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015
z dnia 15 grudnia 2015 r. uaktualniono dochody i wydatki w 2016 roku, które wynikają
z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2016 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 z dnia
15 grudnia 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W przedsięwzięciu "Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 199 503 zł.

2. Dodano przedsięwzięcie " Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Klawarii Wejherowskiej", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na lata 2016-2017 na łączną kwotę 1 262 528 zł.

3. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w  latach 2016-2017 na łączną kwotę 962 528 zł.

4. W przedsięwzięciu "Ulica Okrężna", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków
w 2016 roku o kwotę 745 000 zł.

5. W przedsięwzięciu "Węzeł Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z
ul. Sikorskiego", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę
1 900 000 zł.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-01-2021 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-01-2021 15:07