herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-02-06 09:35:40
Zarządzenie Nr 22a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-02-06 09:33:36
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadali z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-02-06 09:33:25
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Adam Ślusałek 2018-02-05 15:26:06
[UCHYLONA] UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/463/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXX/339/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-02-05 12:14:28
[Zakończono] SPECJALISTA FINANSOWY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:41:23
[Zakończono] SPECJALISTA DORADCA ZAWODOWY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:40:47
[Zakończono] SPECJALISTA DIETETYK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:40:03
[Zakończono] PSYCHOLOG W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:39:20
[Zakończono] PRAWNIK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-02-01 12:38:49
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie" Marcin Trembowski 2018-01-31 14:51:17
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-01-31 08:26:32
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" - dokument usunięty Tacjanna Bielawa 2018-01-30 15:04:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" Tacjanna Bielawa 2018-01-30 15:03:48
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" - dokument usunięty Tacjanna Bielawa 2018-01-30 14:17:28
Zenon Dettlaff - w związku z wygaśnięciem uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marcin Trembowski 2018-01-30 11:03:20
PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-01-30 11:01:05
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-01-30 10:05:44
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2018-01-30 10:05:32
Pomiar emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gdańsku Marcin Trembowski 2018-01-29 15:45:22
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU Marcin Trembowski 2018-01-29 08:23:43
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU Marcin Trembowski 2018-01-29 08:22:40
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU Marcin Trembowski 2018-01-29 08:21:45
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU Marcin Trembowski 2018-01-29 08:20:19
Zarządzenie Nr 20/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze aportu Marcin Trembowski 2018-01-26 22:01:28
Zarządzenie Nr 19/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 9112017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r., Nr 140/2017 z dnia 21.08.2017r., nr 208/2017 z dnia 13.11.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Marcin Trembowski 2018-01-26 21:58:49
Zarządzenie Nr 18/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 322/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12.2009 r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Marcin Trembowski 2018-01-26 21:56:07
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Marcin Trembowski 2018-01-26 21:54:27
Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej Marcin Trembowski 2018-01-26 21:51:35
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Marcin Trembowski 2018-01-26 21:49:32
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. Marcin Trembowski 2018-01-26 21:49:29
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. Rozbudowy skrzyzowania dróg powiatowych - budowa Ronda ul. 12 Marca i Sikorskiego Wojciech Dzieliński 2018-01-26 14:00:55
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:45:59
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:45:41
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:45:29
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:45:21
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU - dokument usunięty Marcin Trembowski 2018-01-26 13:45:17
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:45:14
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:45:07
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2018 roku ? ul. Gryfa Pomorskiego Agnieszka Szulakowska 2018-01-26 13:44:54