herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/524/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:27:09
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/523/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:26:06
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-04 14:25:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/522/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:24:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/522/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:23:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/521/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:19:07
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/520/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:13:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/519/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na potrzeby Policji Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:11:10
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/518/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:08:19
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/517/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:02:34
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/516/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Wojciech Dzieliński 2018-07-04 14:00:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/515/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Ofiar Piaśnicy, na zbiegu z ulicą Jana Karnowskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 13:59:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/514/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na nowym węźle komunikacyjnym ZRYW, u zbiegu ulic Jana Patoka i Jaśminowej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 13:51:59
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/513/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na zbiegu ulicy Batalionu Morskiego oraz łącznika z ulicą Zachodnią w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 13:50:56
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/512/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Ofiar Piaśnicy, na zbiegu ulic Granicznej i Joachima Lelewela w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 13:49:13
UCHWAŁA Nr VIIk/XLV/512/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Ofiar Piaśnicy, na zbiegu ulic Granicznej i Joachima Lelewela w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2018-07-04 13:48:51
XLV Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 r. Wojciech Dzieliński 2018-07-04 13:47:25
Zarządzenie Nr 149a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-03 21:59:12
ZARZĄDZENIE NR 149/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-07-03 21:57:18
Informacja o wynikach naboru wniosków na udzielenie dotacji celowj z budżetu Gminy Miasta Wejherowa dla rodzinnych ogrodów działkowych w Wejherowie Sebastian Bojaruniec 2018-07-03 14:50:42
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: - budowie drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie" na terenie Gminy Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-07-03 11:39:40
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-03 11:06:22
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-03 10:37:39
Część 1 - Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 - Budowa rodzinnego placu zabaw przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie na działce nr 10/2 obr. 10 Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-03 10:37:23
Część druga sesji Wojciech Dzieliński 2018-07-02 16:58:51
Część pierwsza sesji Wojciech Dzieliński 2018-07-02 16:57:37
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-07-02 16:56:06
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-07-02 15:41:48
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-07-02 15:38:59
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-07-02 15:38:36
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-07-02 14:03:52
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-07-02 13:24:59
Część druga sesji Wojciech Dzieliński 2018-07-02 13:24:51
Część pierwsza sesji Wojciech Dzieliński 2018-07-02 12:18:50
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-07-02 12:15:34
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2018-07-02 12:15:32
Petycja - " Utworzenie miejskiego gabinetu ginekologicznego" Wojciech Dzieliński 2018-07-02 12:11:19
[Zakończono] INSPEKTORA w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-07-02 08:55:56
[Zakończono] INSPEKTORA w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-07-02 08:55:32
Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie do czasu powołania dyrektora. Marcin Trembowski 2018-07-01 22:41:11