herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Wojciech Dzieliński 2018-05-18 10:43:46
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego Wojciech Dzieliński 2018-05-17 15:25:34
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-17 15:18:48
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-17 15:18:11
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-17 15:17:56
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-17 15:05:02
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-17 15:04:13
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-05-17 15:03:58
Remont chodnika w ul. Inwalidów Wojennych w Wejherowie Anna Ojowska - Rosa 2018-05-17 10:44:26
Wojciech Dzieliński 2018-05-16 12:51:21
23-05-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-15 15:17:45
22-05-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-05-15 15:13:40
XXI KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA Wojciech Dzieliński 2018-05-15 15:10:32
Zarządzenie Nr 101/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14.05.2018 r. w sprawie glosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa w roku 2018 Marcin Trembowski 2018-05-15 09:12:21
100 Marcin Trembowski 2018-05-15 09:11:11
100 Marcin Trembowski 2018-05-15 09:11:08
Zarządzenie Nr 99/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 maja 2018 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-15 09:11:00
Zarządzenie Nr 99/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 maja 2018 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-15 09:10:55
Petycja - " Zmiana uchwały ws. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2018-05-15 09:03:34
Zarządzenie nr 98/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wojciech Dzieliński 2018-05-15 08:43:44
Zarządzenie Nr 101/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14.05.2018 r. w sprawie głosowania w ramach budżetu obywatelskiego budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa w roku 2018. Wojciech Dzieliński 2018-05-14 14:20:37
[Zakończono] PRACOWNIK SOCJALNY - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-05-14 09:25:04
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-05-14 08:00:23
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-05-14 07:59:11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna Natalia Borkowska-Mudlaff 2018-05-14 07:58:28
Zarządzenie nr 98/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Marcin Trembowski 2018-05-12 22:13:36
Zarządzenie 90/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 90a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Marcin Trembowski 2018-05-12 22:12:05
Zarządzenie 90/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 90a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Marcin Trembowski 2018-05-12 22:11:58
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 79a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 45/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-05-12 22:08:28
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 79a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 45/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-05-12 22:07:55
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 79a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 45/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-05-12 22:07:48
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ,,Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina" Marcin Trembowski 2018-05-12 21:50:26
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ,,Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina" Marcin Trembowski 2018-05-12 21:50:20
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ,,Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina" Marcin Trembowski 2018-05-12 21:49:29
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Tartaczną Podmiejską do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo Marcin Trembowski 2018-05-12 10:28:28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot zmiany MPZP ( obszar tartaczna i Podmiejska) Wojciech Dzieliński 2018-05-11 15:06:15
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2018-05-10 15:01:54
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2018-05-10 15:01:32
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zmianie decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.20.2017.9.D.I z dnia 19.10.2017r. zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1486G oraz 1487G -skrzyżowanie ulicy 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-05-10 14:07:31
Izabela Noetzel - w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (Zastępca Skarbnika Miasta) Wojciech Dzieliński 2018-05-10 08:33:00