herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GŁÓWNY KSIĘGOWY- WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2017-08-18 12:24:33
GŁÓWNY KSIĘGOWY- WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2017-08-18 12:24:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:04:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:03:35
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:02:22
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:02:07
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:01:51
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:01:37
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:01:25
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:00:56
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:00:42
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:00:29
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:00:18
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 12:00:06
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:59:53
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:59:36
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:58:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:58:34
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:56:13
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:55:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2021-2032 Agnieszka Szulakowska 2017-08-18 11:55:27
Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Sebastian Bojaruniec 2017-08-18 08:05:57
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 09:36:38
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 09:30:10
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 09:21:57
Wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w budynku zabytkowego młyna wodnego przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 08:36:22
Wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w budynku zabytkowego młyna wodnego przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 08:36:11
Wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w budynku zabytkowego młyna wodnego przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 08:36:01
Wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w budynku zabytkowego młyna wodnego przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-17 08:35:48
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-16 18:18:31
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-16 18:18:07
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-16 18:17:47
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-16 18:17:24
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie Agnieszka Szulakowska 2017-08-16 18:16:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXV/411/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania Wojewo?dzkiemu Sa?dowi Administracyjnemu w Gdan?sku skargi Fundacji BURASEK z 03 sierpnia 2017 roku na uchwałe? Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXIV/409/2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji BURASEK z siedziba? w Gdyni Wojciech Dzieliński 2017-08-16 13:54:48
XXXV Sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wojciech Dzieliński 2017-08-16 13:53:09
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych Sebastian Bojaruniec 2017-08-16 08:00:24
Wojciech Dzieliński 2017-08-14 11:22:58
Wojciech Dzieliński 2017-08-14 11:20:15
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Aktywna Nanicka w Wejherowie Ewa Jodłowska 2017-08-11 15:40:30