herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
27-06-2017 Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-26 14:49:55
[Zakończono] Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie Osiedle 1000-lecia PP Nr 15 Marcin Trembowski 2017-06-26 14:47:39
Apel Prezesa KRUS Wojciech Dzieliński 2017-06-26 10:59:48
30-06-2017 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-26 09:26:18
30-06-2017 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-26 09:26:06
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2017-06-26 07:20:17
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami, z podziałem na 2 części: Zadanie I : Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa. Zadanie II : Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury. Ewa Jodłowska 2017-06-23 15:42:09
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 61,50 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Św. Jacka 8 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2017-06-23 14:32:34
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem, na okres od 5 do 10 lat, lokalu o pow. 90,57 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Św. Jana 12 w Wejherowie, przeznaczonego na cele biurowe. Adam Ślusałek 2017-06-23 14:31:34
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. uchylenia zezwolenia na realizację rozbudowy skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-06-23 12:28:00
Marcin Trembowski 2017-06-20 15:07:51
Izabela Noetzel - wg staniu na dzień rozpoczęcia pełnienia fukcji Zastępcy Skarbnika Marcin Trembowski 2017-06-20 15:07:17
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2017-06-20 15:05:15
Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-06-20 12:58:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" Tacjanna Bielawa 2017-06-19 15:05:09
22-06-2017 Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-16 22:30:43
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala Natalia Borkowska-Mudlaff 2017-06-16 14:03:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala Natalia Borkowska-Mudlaff 2017-06-16 14:02:57
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana Natalia Borkowska-Mudlaff 2017-06-16 13:59:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana Natalia Borkowska-Mudlaff 2017-06-16 13:57:40
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski zawiadomia o wydaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania w prawie własności nieruchomości położonej w Wejherowie. Marcin Trembowski 2017-06-16 11:18:58
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski zawiadomia o wydaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania w prawie własności nieruchomości położonej w Wejherowie. Marcin Trembowski 2017-06-16 11:18:24
OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski zawiadomia o wydaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania w prawie własności nieruchomości położonej w Wejherowie. Marcin Trembowski 2017-06-16 11:03:29
21-06-2017 Komisja Rewizyjnej Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-14 14:37:59
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2017 roku w terminie od 01.07.2017 roku do 31.08.2017 roku, stanowiska sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów. Adam Ślusałek 2017-06-14 13:51:06
21-06-2017 Komisja Rewizyjnej Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-14 13:39:50
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajmu. Adam Ślusałek 2017-06-14 13:26:09
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajmu. Adam Ślusałek 2017-06-14 13:22:54
23-06-2017 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-14 11:38:26
20-06-2017 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-14 09:39:09
22-06-2017 Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-14 09:38:03
[Zakończono] Inspektora (branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-06-14 08:20:12
Inspektora ( branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-06-14 08:19:51
Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-06-14 08:18:57
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA Marcin Trembowski 2017-06-13 21:26:38
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA Marcin Trembowski 2017-06-13 21:26:00
22-06-2017 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-13 21:23:23
21-06-2017 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-06-13 14:36:33
21-06-2017 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa - dokument usunięty Marcin Trembowski 2017-06-13 14:35:15
21-06-2017 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa - dokument usunięty Marcin Trembowski 2017-06-13 14:35:11