herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
28-06-2018 Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-22 22:51:32
Zarządzenie Nr 141a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:43:13
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:41:53
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:41:37
139 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:40:25
138 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:40:23
140 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:40:21
140 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:40:17
139 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:40:01
138 Marcin Trembowski 2018-06-21 21:39:50
INSPEKTORA branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-06-21 14:43:38
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" Marcin Trembowski 2018-06-20 14:56:58
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-20 14:30:11
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-20 14:29:57
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-20 14:29:40
28-06-2018 Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-20 12:54:18
27-06-2018 Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-20 12:53:29
Zarządzenie Nr 137/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego Marcin Trembowski 2018-06-19 23:06:41
ZARZĄDZENIE 136/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-06-19 23:04:58
ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. ZARZĄDZENIE Nr 111a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marcin Trembowski 2018-06-19 23:03:14
AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Marcin Trembowski 2018-06-19 23:00:04
AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Marcin Trembowski 2018-06-19 22:59:52
28-06-2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-19 15:23:11
25-06-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-19 12:02:27
27-06-2018 Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-19 12:01:34
Pomoc administracyjna w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w wymiarze pełnego etatu w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-06-18 16:40:52
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:07:58
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:07:34
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:06:25
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:37
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:28
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:19
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:05:11
Remont chodnika w ul. Kopernika w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2018-06-18 16:03:25
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-18 15:20:46
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-18 15:20:31
Część 1 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Ogrodowej. Część 2 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Część 3 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Szczukowskiej. Część 4 - Ułożenie płyt betonowych typu JOMB wzdłuż ulicy Słowińców. Bartosz Janaszkiewicz 2018-06-18 15:19:55
22-06-2018 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-06-16 17:01:08
29 06 2018 - XLV zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-06-16 11:22:18
29 06 2018 - XLV zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2018-06-16 11:20:07