herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Sebastian Bojaruniec 2017-10-20 15:23:07
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku Wojciech Dzieliński 2017-10-20 15:02:47
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania zezwolenia na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowo Wojciech Dzieliński 2017-10-20 14:53:50
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Sebastian Bojaruniec 2017-10-20 09:53:45
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Sebastian Bojaruniec 2017-10-19 14:28:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Sebastian Bojaruniec 2017-10-19 14:27:44
UŻYCZENIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Sebastian Bojaruniec 2017-10-19 14:26:09
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych Marcin Trembowski 2017-10-19 14:20:30
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim Natalia Borkowska-Mudlaff 2017-10-19 08:51:00
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim Natalia Borkowska-Mudlaff 2017-10-19 08:50:28
Zespół ds. społecznych i ekonomicznych Wojciech Dzieliński 2017-10-18 11:15:20
Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Wojciech Dzieliński 2017-10-18 11:11:51
Zespół Informatyków Wojciech Dzieliński 2017-10-18 11:05:56
Zespół Informatyków Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:58:18
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:56:39
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:30:34
Sekretarz Miasta Bogusław Suwara Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:27:53
Beata Rutkiewicz Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:26:59
Beata Rutkiewicz Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:26:04
Arkadiusz Kraszkiewicz Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:24:24
Arkadiusz Kraszkiewicz Wojciech Dzieliński 2017-10-18 10:13:13
[Zakończono] Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-10-17 15:26:28
[Zakończono] Inspektor ( branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-10-17 15:25:55
Inspektor ( branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-10-17 15:25:23
[Zakończono] Inspektor ( branży budowlanej) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-10-17 15:25:03
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2017-10-17 15:24:20
ZARZĄDZENIE Nr 181/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2017-10-17 11:36:13
ZARZĄDZENIE NR 183/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022" Marcin Trembowski 2017-10-17 11:35:44
ZARZĄDZENIE NR 183/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022" Marcin Trembowski 2017-10-17 11:35:24
ZARZĄDZENIE Nr 182/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 październikm 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2017-10-17 11:34:28
ZARZĄDZENIE Nr 181/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2017-10-17 11:33:03
ZARZĄDZENIE Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2017-10-17 11:31:41
Zarządzenie Nr 179a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 październilm 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Marcin Trembowski 2017-10-17 11:30:32
Zarządzenie Nr 179/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 Marcin Trembowski 2017-10-17 11:29:34
Zarządzenie nr 178/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lipca 2008 roku o wprowadzeniu "Instrukcji w sprawie kontroli finansowej w tym przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz zgodności ich z planem finansowym w jednostce - Urzędzie Miejskim w Wejherowie" Marcin Trembowski 2017-10-17 11:27:59
Zarządzenie nr 178/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lipca 2008 roku o wprowadzeniu "Instrukcji w sprawie kontroli finansowej w tym przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz zgodności ich z planem finansowym w jednostce - Urzędzie Miejskim w Wejherowie" Marcin Trembowski 2017-10-17 11:27:43
ZARZĄDZENIE Nr 177 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnego przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administrcyjnego Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2017-10-17 11:12:25
ZARZĄDZENIE Nr 176/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2017-10-17 11:03:38
175 Marcin Trembowski 2017-10-17 11:01:38
175 Marcin Trembowski 2017-10-17 11:01:36