herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Centrum Sportu Tytani w Wejherowie ? budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w formie zaprojektuj i wybuduj 2018-01-02 15:32 W toku
Adaptacja lokalu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Kopernika 22 w Wejherowie, w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? 2017-11-29 14:31 Zakończone
Wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w budynku zabytkowego młyna wodnego przy ul. Zamkowej w Wejherowie 2017-08-07 16:08 Zakończone
Wykonanie zadaszenia przestrzeni pomiędzy młynem a Książnicą przy ul. Zamkowej w Wejherowie 2017-08-02 16:22 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Aktywna Nanicka w Wejherowie 2017-07-26 15:58 Zakończone
Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego w Wejherowie - Etap I 2017-06-12 17:22 Zakończone
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drogach gminnych miasta Wejherowa w 2017 roku - ul. Grottgera i ul. Mokwy 2017-04-18 23:43 Zakończone
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza w Wejherowie - Etap I 2017-03-21 08:22 Zakończone
Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Lelewela i Ofiar Piaśnicy - ETAP I 2017-03-02 06:16 Zakończone
Centrum Sportu Tytani - budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej, nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki, w formie zaprojektuj i wybuduj 2017-02-20 22:56 Zakończone
Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Wejherowie 2017-02-16 15:29 Zakończone
Przebudowa ulicy Ofiar Grudnia 1970 w Wejherowie 2017-01-03 15:53 Zakończone
Centrum Sportów Tytani - budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej, nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki, w formie zaprojektuj i wybuduj 2016-10-17 11:55 Zakończone
Centrum Sportów Tytani - budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej, nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki, w formie zaprojektuj i wybuduj 2016-09-27 06:11 Zakończone
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, z podziałem na 2 części: CZĘŚĆ 1 - Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul. Krzywej w Wejherowie na długości około 310 m; CZĘŚĆ 2 - Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w łączniku pomiędzy ul. Okrężną i ul. Lelewela w Wejherowie na długości około 60m. 2016-09-24 07:37 Zakończone
Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II etap, z podziałem na 2 części 2016-09-23 05:03 Zakończone
Utwardzenie powierzchni gruntu, budowa zjazdu, budowa oświetlenia oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej działkę 54/2 obręb 9 w Wejherowie 2016-07-27 17:04 Zakończone
Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II Etap 2016-07-27 16:11 Zakończone
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych, bieżni, placu zabaw oraz sceny muzycznej, w formie zaprojektuj i wybuduj- z podziałem na 3 części 2016-07-08 15:19 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym pozwoleń na budowę oraz budowa zespołu urządzeń oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzającym wodę do stawu w Parku im. A. Majkowskiego oraz uszczelnienia wału kanału pomiędzy stawem a kanałem środkowym, remontu stawu oraz mostów nad rzeką Cedron, budowy toalety automatycznej i ścieżki do ul. Zamkowej w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Parku im. Majkowskiego" w formie zaprojektuj i wybuduj 2016-07-04 16:02 Zakończone
Remont posadzki kamiennej w holu wejściowym w Wejherowskim Centrum Kultury wraz z montażem odwodnienia liniowego w Wejherowie 2016-07-01 23:35 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na terenie miasta Wejherowa na dlugosci okolo 575 m 2016-04-15 08:32 Zakończone
Budowa zatok autobusowych oraz urzadzev podczyszczajacych kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ul. Lelewela z ul. Nadbrzeze Redy w Wejherowie 2016-04-13 14:08 Zakończone
Rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przylaczami napowietrznymi, rozbiorka napowietrznej linii oswietleniowej oraz budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przylaczami. Rozbiorka oraz budowa sieci oswietleniowej na ulicy Obroncow Westerplatte w ramach zadania Przebudowa ulic Westerplatte/Paderewskiego 2016-04-12 10:47 Zakończone
Budowa zatok autobusowych w rejonie skrzyzowania ul. Nadrzecznej z ul. Nanicką w Wejherowie 2016-03-01 11:13 Zakończone
Rozbiorka linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przylaczami napowietrznymi linii oswietleniowej oraz budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przylaczami. Rozbiorka oraz budowa sieci oswietleniowej na ulicy Paderewskiego i Obroncow Westerplatte w ramach zadania Przebudowa ulic Westerplatte/Paderewskiego 2016-02-22 11:51 Zakończone
Przebudowa ul. Okreznej w Wejherowie 2016-01-22 10:58 Zakończone
Przebudowa ulicy Brzozowej w Wejherowie wraz z lacznikiem od ul. Brzozowej do ul. Sikorskiego 2016-01-20 12:30 Zakończone
Budowa ciagu pieszego wzdluz ulicy Sobieskiego w Wejherowie 2016-01-15 12:57 Zakończone
Utwardzenie nawierzchni gruntu poprzez ulozenie plyt YOMB ? droga serwisowa Zachodnia ? Wezel Dzialki 2015-11-20 12:16 Zakończone
Zadaszenie istniejacego sezonowego lodowiska przy Zespole Szkol nr 3 ul. Nanicka 22 w Wejherowie 2015-11-10 12:43 Zakończone
Zadaszenie istniejacego sezonowego lodowiska przy Zespole Szkol nr 3 ul. Nanicka 22 w Wejherowie 2015-10-12 13:15 Zakończone
Przebudowa ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie polegajaca na budowie zatoki autobusowej wraz z usunieciem kolizji z istniejaca linia napowietrzna nn-0,4 kV 2015-10-07 14:13 Zakończone
Przebudowa skrzyzowania ulicy Rogali z ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z wykonaniem progow wyspowych 2015-10-02 14:40 Zakończone
Wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Mostnika w Wejherowie 2015-09-24 13:04 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta Wejherowa 2015-09-23 14:19 Zakończone
Budowa wolier dla ptakow w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie 2015-09-15 14:58 Zakończone
Przebudowa ul. Fenikowskiego w Wejherowie polegajaca na budowie zatok postojowych z podziałem na II czesci 2015-09-10 14:52 Zakończone
Umocnienie brzegow Kanalu Zachodniego w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego 2015-09-08 14:04 Zakończone
Budowa i remont drog na terenie miasta Wejherowa z podzialem na II czesci 2015-09-03 10:01 Zakończone
Budowa wolier dla ptakow w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie 2015-08-21 12:34 Zakończone
Budowa wolier dla ptakow w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie 2015-08-06 14:28 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na lacznej dlugosci około 294 m 2015-08-05 12:04 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na lacznej dlugosci około 424,5 m 2015-07-27 13:16 Zakończone
Przebudowa ulicy Spacerowej w Wejherowie 2015-06-25 14:11 Zakończone