Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIk/X/124/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wejherowo porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z oznakowaniem dla tego zakresu w ramach Projektu: "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:25:26
Uchwała Nr VIk/X/124/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wejherowo porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z oznakowaniem dla tego zakresu w ramach Projektu: "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:24:13
Uchwała Nr VIk/X/123/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:21:37
Uchwała Nr VIk/X/122/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym, zarządzanych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:19:02
Uchwała Nr VIk/X/121/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:09:46
Uchwała Nr VIk/X/120/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy w modernizacji parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-10-03 14:55:07
Uchwała Nr VIk/X/119/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:57:07
Uchwała Nr VIk/X/118/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:55:25
Uchwała Nr VIk/X/117/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:52:49
Uchwała Nr VIk/X/116/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:50:15
Uchwała Nr VIk/X/116/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:49:07
Uchwała Nr VIk/X/115/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:46:46
Sesja X Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:44:04
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Wojciech Dzieliński 2011-10-03 12:45:38
Danuta Czernewska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie - Objęcie z dn 1.09.2011 stanowiska pracy - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:54:23
Mirosław Sildatke - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie - Ustanie z dn 31.08.2011 stosunku pracy - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:53:22
Oświadczenia Majątkowe na moment objęcia stanowiska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:51:46
Jarosław Pergoł - p.o. dyrektora ZUK - Na dzień objęcia stanowiska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:51:38
Jarosław Pergoł - p.o. dyrektora ZUK - Na dzień objęcia stanowiska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:51:11
Oświadczenia Majątkowe za 2011 r. - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:50:07
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:56:26
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:56:15
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:55:49
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:55:21
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:55:05
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:54:44
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:53:49
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:53:29
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:52:52
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:51:31
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:50:52
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:50:18
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:49:23
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-09-30 09:47:45
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-09-28 10:24:38
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 5/20, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-09-28 10:23:06
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 162/1 i 162/2, obr. 14, poł. przy ul. Sikorskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-09-28 10:21:37
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 14 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-09-28 10:20:17
Zarządznie nr 161/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w składzie obowodowej komisji wyborczej nr 22 w mieście Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-09-27 15:30:23
Zarządznie nr 160/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w składzie obowodowej komisji wyborczej nr 4 w mieście Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-09-27 15:29:26