Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 239/2 obr 15 ,166 obr 20 ,88/1 obr 20. Wojciech Dzieliński 2011-03-16 14:19:10
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Dzieliński 2011-03-16 11:36:13
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Dzieliński 2011-03-16 11:36:03
Przetarg ustny - działki ul. Nowowiejskiego Wojciech Dzieliński 2011-03-15 15:34:10
Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Barcelony w okresie od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia 04 maja 2011 r. Agnieszka Szulakowska 2011-03-11 15:13:41
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-03-11 15:12:16
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-03-11 15:11:58
Zarządzenie Nr 34/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:09:03
ZARZĄDZENIE NR 9/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:07:20
Zarządzenie Nr 17/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:07:03
Zarządzenie Nr 18/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 25 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:06:49
ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157poz. 1240) oraz art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U., Nr 14 poz. 114 z późn. zm. ) Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:06:27
Zarządzenie Nr 32/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:06:08
Zarządzenie Nr 33/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Gminy Miasta Wejherowa w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:05:38
Zarządzenie Nr 32/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:02:43
Zarządzenie Nr 31/2011r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 lutego 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 236/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 321/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.,Nr 322/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.; Nr 8/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 49/2010 z dnia 15 marca 2010r. Nr 84/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Nr 119/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Nr 127/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. Nr 140/2010 z dnia lipca 2010r. Nr 150/2010 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:01:52
Zarządzenie nr 30/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej na rok 2011" Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:00:51
Zarządzenie nr 30/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej na rok 2011" Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:00:28
Zarządzenie Nr 29/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:58:45
Zarządzenie nr 28/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu miejskiego w Wejherowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:50:55
Zarządzenie Nr 27/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7.02.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 146/2009 z dnia 13.07.2009r., Nr 323/2009 z dnia 30.12.2009r., Nr 87/2010 z dnia 4.05.2010r., Nr 160/2010 z dnia 16.08.2010r. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:50:13
Zarządzenie 26/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:49:08
ZARZĄDZENIE NR 25/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:46:41
ZARZĄDZENIE NR 24/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:45:06
Zarządzenie nr 23/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:44:13
Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:43:21
ZARZĄDZENIE NR 21/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:38:41
ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157poz. 1240) oraz art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U., Nr 14 poz. 114 z późn. zm. ) Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:37:14
Zarządzenie nr 19/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:36:10
Zarządzenie Nr 18/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 25 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:34:22
Zarządzenie Nr 18/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 25 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:28:50
Zarządzenie Nr 17/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:28:01
Zarządzenie Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. zbywania nieruchomości w drodze przetargów oraz w drodze rokowań Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:27:01
Zarządzenie Nr 15/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie załącznika nr 4 do zarządzenia nr 88/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:25:52
Zarządzenie nr 14/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:23:37
Zarządzenie nr 13/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:17:02
Zarządzenie Nr 12/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:13:33
Zarządzenie nr 11/2011 [ Wycofane] Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:12:37
Zarządzenie Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:10:18
ZARZĄDZENIE NR 9/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:07:34