Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2023-02-21 08:09:49
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 Robert Pastuszko 2023-02-17 14:00:57
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku przy ul. Hallera 25 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 59,33 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 12,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 114/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 179, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:41:41
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku przy ul. Hallera 25 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 59,33 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 12,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 114/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 179, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:41:12
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,46 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 2,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 400/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:40:07
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,46 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 2,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 400/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:39:41
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:38:38
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16 Sebastian Bojaruniec 2023-02-17 08:37:59
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 Bartosz Janaszkiewicz 2023-02-16 14:29:55
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy gazowych Robert Pastuszko 2023-02-16 13:23:32
Zarządzenie nr 245/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-16 13:16:23
Zarządzenie nr 245/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-16 13:16:20
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:11:44
Zarządzenie nr 27/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia Raportu o stanie Gminy Miasta Wejherowa za rok 2022 Robert Pastuszko 2023-02-16 13:11:38
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:10:04
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:09:47
Zarządzenie nr 24/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 24a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz ZARZĄDZENIE nr 24B/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 24c/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-16 13:09:45
Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-16 13:09:42
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:09:39
Zarządzenie nr 24/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 24a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz ZARZĄDZENIE nr 24B/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 24c/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-16 13:09:28
Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-16 13:09:11
Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-16 13:08:59
Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-16 13:08:56
Zarządzenie nr 15/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2023 r. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:06:33
Zarządzenie nr 15/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2023 r. Robert Pastuszko 2023-02-16 13:06:28
Zarządzenie nr 136/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.08.2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Robert Pastuszko 2023-02-13 11:58:16
Zarządzenie nr 190/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-02-13 11:56:19
Zarządzenie nr 190/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-02-13 11:56:07
Uchwała Nr VIIIk/XLII/564/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Pastuszko 2023-02-10 14:11:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/563/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 Robert Pastuszko 2023-02-10 14:08:43
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/563/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 Robert Pastuszko 2023-02-10 14:08:25
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/563/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 Robert Pastuszko 2023-02-10 14:08:04
2 Robert Pastuszko 2023-02-10 14:05:51
2 Robert Pastuszko 2023-02-10 14:05:49
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/561/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina Robert Pastuszko 2023-02-10 14:05:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/560/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Kotłowskiego Robert Pastuszko 2023-02-10 14:02:18
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/559/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego Robert Pastuszko 2023-02-10 13:59:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/559/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego Robert Pastuszko 2023-02-10 13:59:23
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/558/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 Robert Pastuszko 2023-02-10 13:57:31
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLII/558/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 Robert Pastuszko 2023-02-10 13:56:32