Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[Zakończono] Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Robert Pastuszko 2023-02-24 14:11:33
Inne Robert Pastuszko 2023-02-24 14:07:35
Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Robert Pastuszko 2023-02-24 14:07:23
2023r - Ogłoszenia o naborze Robert Pastuszko 2023-02-24 14:06:22
2023r - Ogłoszenia o naborze - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-02-24 14:06:16
2023r - Ogłoszenia o naborze - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-02-24 14:05:55
Wystąpienie pokontrolne do kontroli kompleksowej Miasta Wejherowa w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Robert Pastuszko 2023-02-24 14:01:14
ANALIZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH na potrzeby Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na tata 2022-2024 Robert Pastuszko 2023-02-24 13:39:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia. Adam Ślusałek 2023-02-24 12:12:04
Część druga sesji Wojciech Dzieliński 2023-02-23 12:01:11
Część druga sesji Wojciech Dzieliński 2023-02-23 12:00:54
Część pierwsza sesji Wojciech Dzieliński 2023-02-23 11:58:07
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-22 13:55:39
Zarządzenie nr 12/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 oraz Zarządzenie Nr 12a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie Nr 12b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Robert Pastuszko 2023-02-22 13:49:57
Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 14a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-22 13:45:28
Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 14a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-22 13:45:16
Zarządzenie nr 32/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-22 13:36:07
Zarządzenie nr 31/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pastuszko 2023-02-22 13:34:58
Zarządzenie nr 30/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia. Robert Pastuszko 2023-02-22 13:34:25
Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-22 13:33:08
Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-22 13:33:05
28 Robert Pastuszko 2023-02-22 13:32:55
28 Robert Pastuszko 2023-02-22 13:32:51
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-22 08:26:50
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-02-22 08:03:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-02-22 08:00:59
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na maksymalne piętrzenie na jazie głównym, na kanale rzeki Redy - Kanale Żeglowny Cementowni w km 21+840 Robert Pastuszko 2023-02-22 07:47:53
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:40:27
Zarządzenie nr 26/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:40:19
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:39:08
Zarządzenie nr 25/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Robert Pastuszko 2023-02-21 12:39:05
Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-21 12:38:07
Zarządzenie nr 22/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-21 12:38:01
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-21 12:31:10
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-21 12:29:39
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo II piętro, pokój 207 tel. 58/ 677-71-59 Podlega pod Skarbnika Miasta Robert Pastuszko 2023-02-21 12:18:24
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych - ZPiO Robert Pastuszko 2023-02-21 12:13:17
Wydział Finansowy Robert Pastuszko 2023-02-21 11:59:10
Wydział Finansowy Robert Pastuszko 2023-02-21 11:58:12
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2023-02-21 08:10:56