Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
13.03.2023 r. XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-03-07 14:25:38
[zakończono] Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 30 Robert Pastuszko 2023-03-07 11:58:43
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-03-06 15:31:57
ROZSTRZYGNIĘTY -WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY działające z pełnomocnictwa PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 wraz z ogródkiem gastronomicznym położonych na terenie obiektu Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia Sebastian Bojaruniec 2023-03-06 13:15:25
ROZSTRZYGNIĘTY -WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY działające z pełnomocnictwa PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 wraz z ogródkiem gastronomicznym położonych na terenie obiektu Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia Sebastian Bojaruniec 2023-03-06 13:12:53
ROZSTRZYGNIĘTY -WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY działające z pełnomocnictwa PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 215,95 m2 wraz z ogródkiem gastronomicznym położonych na terenie obiektu Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia Sebastian Bojaruniec 2023-03-06 13:11:48
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 30 Robert Pastuszko 2023-03-06 12:14:31
Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-06 09:59:20
Zarządzenie nr 34/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 34a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 34b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-06 09:58:57
Zarządzenie nr 34/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 34a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 34b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-06 09:58:49
Zarządzenie nr 39/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 30 Robert Pastuszko 2023-03-06 09:57:56
Zarządzenie nr 38/2023 roku z dnia 28.02.2023 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2023 Robert Pastuszko 2023-03-06 09:57:27
Archiwum BIP-a (zakładka menu) Wojciech Dzieliński 2023-03-03 09:20:33
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 30 Robert Pastuszko 2023-03-03 08:27:52
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie, że po wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego została wydana decyzja administracyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, uchylająca decyzję ostateczną Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.09.2022 r Robert Pastuszko 2023-03-03 08:21:02
Zarządzenie nr 35/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania Osiedlu ?Sucharskiego? w Wejherowie składników mienia komunalnego do korzystania Robert Pastuszko 2023-03-02 14:50:08
Zarządzenie nr 35/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania Osiedlu ?Sucharskiego? w Wejherowie składników mienia komunalnego do korzystania Robert Pastuszko 2023-03-02 14:50:04
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2023-03-02 09:19:09
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2023-03-01 13:27:34
Zarządzenie nr 36/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia nr 99/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych Robert Pastuszko 2023-03-01 11:19:29
Zarządzenie nr 36/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia nr 99/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych Robert Pastuszko 2023-03-01 11:19:25
Zarządzenie nr 36/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia nr 99/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych Robert Pastuszko 2023-03-01 11:17:47
Zarządzenie Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 września 2021 roku o wykonywaniu Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń zmienionej Uchwałą Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwalą Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVII/525/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń Robert Pastuszko 2023-03-01 11:17:39
Zarządzenie nr 36/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2023 roku o zmianie Zarządzenia nr 99/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych Robert Pastuszko 2023-03-01 11:05:39
Zarządzenie nr 35/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania Osiedlu ?Sucharskiego? w Wejherowie składników mienia komunalnego do korzystania Robert Pastuszko 2023-03-01 11:05:26
Zarządzenie nr 34/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 34a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 34b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-01 11:05:25
Zarządzenie nr 35/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania Osiedlu ?Sucharskiego? w Wejherowie składników mienia komunalnego do korzystania Robert Pastuszko 2023-03-01 11:05:18
Zarządzenie nr 34/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 34a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 34b/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-03-01 11:05:03
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa? (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 4903). Robert Pastuszko 2023-03-01 11:04:51
Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie osób organizowanym przez Urząd Miasta Wejherowa? (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 2140) zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r. poz. 4903). Robert Pastuszko 2023-03-01 11:04:49
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia. Adam Ślusałek 2023-02-28 10:47:29
Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-28 07:41:32
Zarządzenie nr 29/ 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Robert Pastuszko 2023-02-28 07:41:26
06.03.2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-02-27 16:54:41
Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-27 09:01:27
Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-27 08:30:22
Zarządzenie nr 24/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 24a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz ZARZĄDZENIE nr 24B/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 24c/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-27 08:16:52
Zarządzenie nr 24/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, oraz Zarządzenie nr 24a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok, oraz ZARZĄDZENIE nr 24B/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2023 rok, oraz Zarządzenie nr 24c/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-27 08:16:44
Zarządzenie nr 23/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Robert Pastuszko 2023-02-27 08:15:25
[Zakończono] Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Robert Pastuszko 2023-02-24 14:12:07