Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/571/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:25:07
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/570/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:23:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/569/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:22:22
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/568/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:20:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/567/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:16:45
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/566/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:15:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/565/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojciech Dzieliński 2023-03-15 15:13:42
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej Natalia Borkowska-Mudlaff 2023-03-15 07:29:03
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora zabytków w Wejherowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłącza gazowego dn63PE na działce nr 244 obr. 16 w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskie Robert Pastuszko 2023-03-13 14:03:04
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2023-03-13 09:25:44
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2023-03-13 09:24:13
Przebieg sesji Wojciech Dzieliński 2023-03-13 09:23:11
XLIII sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 13.03.2023 r. Wojciech Dzieliński 2023-03-13 09:21:55
Sylwia Marczyńska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-10 11:56:08
Olga Tomaszewska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-10 11:56:07
Sylwia Marczyńska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-10 11:56:05
Olga Tomaszewska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-10 11:53:07
20 marca 2023 r. 12.30-15.00 ul. Generała Hallera, ul. Strzelecka, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, skwer Jana Pawła II, Plac Jakuba Wejhera. Robert Pastuszko 2023-03-10 11:17:48
Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej (wschodniej) budynku położonego przy ul. Klasztornej 28 Robert Pastuszko 2023-03-09 15:31:12
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:26:10
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:21:25
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2023-03-09 15:20:45
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:19:59
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2023-03-09 15:19:45
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:19:26
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:18:50
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:17:06
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:16:57
Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo Robert Pastuszko 2023-03-09 15:14:13
Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-03-09 10:48:59
Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych - dokument usunięty Robert Pastuszko 2023-03-09 08:45:11
13.03.2023 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-03-08 15:23:52
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 3 Bartosz Janaszkiewicz 2023-03-08 11:12:58
15.03.2023 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-03-08 08:54:36
Sylwia Marczyńska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-07 15:33:29
Sylwia Marczyńska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-07 15:33:27
Olga Tomaszewska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-07 15:33:17
Olga Tomaszewska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie z dniem 01.09.2022 r. Robert Pastuszko 2023-03-07 15:33:14
13.03.2023 r. - Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa oraz Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-03-07 14:47:09
13.03.2023 r. XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2023-03-07 14:33:31