Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIX/254/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XIX/254/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIX/254/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
Załączniki do pobrania poniżej

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIX/254/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
Załączniki do pobrania poniżej

 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2020-2034

 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/XV/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz harmonogramu prac projektów unijnych i wieloletnich w latach 2021 - 2023.

 

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/XV/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

1.                              W przedsięwzięciu ?Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 300 000 zł.

2.                              W przedsięwzięciu ?Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką" zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne oraz limit zobowiązań o kwotę 541 102 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10 500 zł oraz zmniejszono limity wydatków w roku 2021 o kwotę 486 000 zł, w  2022 o kwotę 65 602 zł.

3.      W przedsięwzięciu ?Budowa ul Necla i Gryfa Pomorskiego" zwiększono łączne nakłady inwestycyjne oraz limit zobowiązań o kwotę 377 609 zł, zwiększono limity wydatków w roku 2020 o kwotę 505 000 zł, w roku 2021 o kwotę 1 455 000 zł, zmniejszono limity wydatków w roku 2022 o kwotę 205 000 zł, w roku 2023 o kwotę 1 377 391 zł.

4.      W przedsięwzięciu " Budowa boiska sportowego na ul. Sucharskiego Etap I i II" zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań i wydatków w roku 2020 o kwotę 66 600 zł.

5.       W przedsięwzięciu ?Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o kwotę 8 000 000 zł.

6.      W przedsięwzięciu "Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych"  zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań i wydatków w roku 2020 o kwotę 20 000 zł.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 20-08-2020 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 01-10-2020 11:21