Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 127/6, 127/7, 132/4 i 138/9, obr. 8, poł. przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie.

 

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

iż dnia 29 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Kruczej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 138/9, obr. 8, GD1W/00004020/1, o pow. 1 136 m2.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 183 800,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 185 640,00 zł (228 337,20 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono Pana Piotra Zagórowskiego, zam. w Korszach.

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 127/6, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o powierzchni 1 351 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 218 600,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 127/7, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o powierzchni 1 255 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 198 200,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 132/4, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o powierzchni 1 123 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 181 700,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

 ________________________________________________________________________

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone na „Wzgórzu Ojca Grzegorza”,

w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy.

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego oraz przy ul. Kruczej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium (10 % ceny wywoławczej)

1.

127/6, obr. 8

1 351 m2

GD1W/00000834/2

218 600,00 zł

21 860,00 zł

2.

127/7, obr. 8

1 225 m2

GD1W/00000834/2

198 200,00 zł

19 820,00 zł

3.

132/4, obr. 8

1 123 m2

GD1W/00004020/1

181 700,00 zł

18 170,00 zł

4.

138/9, obr. 8

1 136 m2

GD1W/00004020/1

183 800,00 zł

18 380,00 zł

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w północnej części miasta, działki foremne o kształcie zbliżonym do prostokąta, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na dz. nr 127/6, 127/7 i 132/4 występuje wiele samosiewów drzew a na dz. nr 138/9 pojedyncze samosiewy drzew (ich wycinka wymaga uzyskania zezwolenia - przy czym dla dz. nr 132/4 i 138/9 Urząd posiada decyzję Starosty Wejherowskiego zezwalającą na wycinkę drzew), wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 127/6 przebiegają dwa odcinki kanalizacji sanitarnej i przewód wodociągowy, wzdłuż południowej granicy dz. nr 127/7 oraz w południowo - zachodnim narożniku dz. nr 132/4 przebiega odcinek sieci telefonicznej.

Przeznaczenie: działki nr 127/6, 127/7 i 132/4 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub/i zabudowę usługową, w tym usługi handlu, gastronomii oraz obsługę ruchu turystycznego; dz. nr 138/9 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa - Wzgórze Ojca Grzegorza. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w kartach jednostek urbanistycznych 2.2 MN/U (dla dz. nr 127/6, 127/7 i 132/4) oraz 3.6 MN (dla dz. nr 138/9).

Uzbrojenie: w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: badano dla dz. nr 138/10, obr. 8, która nie jest objęta przedmiotem sprzedaży: w podłożu działki, poniżej warstwy gleby zalegają grunty nośne, na terenie występują warunki gruntowo - wodne umożliwiające posadowienie bezpośrednie.

 

Przetargi odbędą się dnia 29 marca 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 23 marca 2011 r., przy czym do przetargów przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 25 marca 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 21 marca 2011 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 23-02-2011 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 23-02-2011 10:54