herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zarządzenie Nr 25/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 25/2018

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 02.02.2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1a, Regulaminu budżetu obywatelskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr VIIk/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 32, zm. poz. 3862).

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku, w składzie:

  1. Bogusław Suwara– przewodniczący Komisji
  2. Arkadiusz Kraszkiewicz– zastępca przewodniczącego Komisji
  3. Beata Rutkiewicz – członek Komisji
  4. Alicja Włodarczyk– sekretarz Komisji
  5. Stanisław Brzozowski– członek Komisji
  6. Michał Jeliński– członek Komisji
  7. Ewa Osipowska-Rakwał- członek Komisji
  8. Rafał Szlas- członek Komisji
  9. Kordian Zarębiński– członek Komisji
  10. Mirosław Ziemann– członek Komisji

 

 

§ 6

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa Panu Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-02-2018 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 06-02-2018 13:12