Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,79 m2 położonego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 211 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

GMINA MIASTO WEJHEROWO

w imieniu której działa

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 – 217 – 68 – 14

ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o powierzchni 59,79 m2 położonego

w Wejherowie przy ul. 12 Marca 211.

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Stawka wywoławcza30,00 zł/m2netto powierzchni użytkowej miesięcznie.
 2. Okres najmu– 5 lat.
 3. Powierzchnia użytkowa– 59,79 m2
 4. Wadium w wysokości 2 000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie:Bank Millennium S. A. Konto  Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877

Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.10.2010r. do godz. 09:00.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych od dnia 08.10.2010r. pokój Nr 106.
 2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmiotowego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Kierownik Sekcji Zasobu Komunalnego – Pani Danuta Suwara

            tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14

 1. Kryterium wyboru oferty:

STAWKA CZYNSZU za 1 m2pow. użyt. netto – 100 %

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

pokój Nr 103 (sekretariat)

do dnia 27.10.2010r., do godz. 09:00

 

 

 1. Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

„Oferta do przetargu na najem lokalu użytkowego: ul. 12 Marca 211”

Nie otwierać przed dniem 27.10.2010r., godz. 09:30.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 27.10.2010r. o godzinie 09:00.
 2. Otwarcie ofertnastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarządowych                      w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) w dniu 27.10.2010r.                   o godzinie 09:30.
 3. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. W przypadku uzasadnionej przyczyny, WZNK poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wejherowo, dnia 28.10.2010 r.

 

 
 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo

NIP 588-217-68-14, tel. (058) 677 50 00, 672 47 97

reprezentowany przez Dyrektora

 

 

ogłasza, że pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 211 o powierzchni 59,79 m2został unieważniony, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej zatwierdził Dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w dniu 27.10.2010r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-10-2010 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 07-10-2010 09:52