Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/298/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/298/2016
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 22 listopada 2016 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XXVII/298/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 22 listopada 2016 r.
Załącznik w pdf poniżej

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2016-2031

 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2031.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015
z dnia 15 grudnia 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1.      Uaktualniono dochody i wydatki w 2016 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2016 rok.

2.      Zmieniono wynik budżetu gminy w 2016 roku, który po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 13 217 723 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7 600 000 zł, przychodami ze spłat pożyczek w kwocie10 000 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie
5 607 723 zł. Zwiększono nadwyżkę budżetową w 2017 roku o kwotę 4 zł.

3.      Przychody budżetu z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie"
w 2016 roku zmniejszono, a w 2017 roku zwiększono o kwotę 4 zł. Po zmianach przychody budżetu ogółem w 2016 roku wynoszą 17 653 830 zł.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-11-2016 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-11-2016 14:48