Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VK/XLIV/483/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Sobieskiego 229 w Wejherowie.


 

Uchwała Nr Vk/XLIV/483/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Sobieskiego 229 w Wejherowie 

Na podstawie: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późń. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr Vk/XXXIII/369/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Wejherowa (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 16.06.2009 r. Nr 78 poz. 1557) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyznaje się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej „Sobieskiego 229” w Wejherowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kwocie do 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), lecz nie więcej niż 65% rzeczywistych kosztów zadania. 

§ 2. Dotację przyznaje się na wykonanie w/w prac zaplanowanych na 2010 rok. Określony we wniosku z dnia 12.11.2009 r., uzupełniony pismem z dnia 08.12.2009 r. i 15.02.2010 r., zakres prac obejmuje: remont elewacji frontowej budynku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-04-2010 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Dzieliński 26-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-04-2010 13:35