Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 8/20, 8/21, 11/58, 11/59, 11/60, obr. 3, poł. przy ul. Budowlanych.


PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 25 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wejherowie, przy ul. Budowlanych, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 8/20 (KW nr 13332), 8/21 (KW nr 13332), 11/58 (KW nr 32731), 11/59 (KW nr 32731), 11/60 (KW nr 32731), obr. 3, o łącznej powierzchni 2860 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 471 900,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem

negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Wejherowie, przy ul. Budowlanych, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 8/20 (KW nr 13332), 8/21 (KW nr 13332), 11/58 (KW nr 32731), 11/59 (KW nr 32731), 11/60 (KW nr 32731), obr. 3, o łącznej powierzchni 2 860 m2;

cena wywoławcza: 471 900,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

 

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, nieogrodzony, płaski, działka foremna o kształcie zbliżonym do kwadratu, na terenie nieruchomości znajduje się studnia z zaworem, słup oświetleniowy oraz występują pojedyncze samosiewy drzew.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod działalność gospodarczą (usługi, handel, produkcja) o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce terytorialnej T1, gdzie m.in. obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze zabudowy szeregowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Uzbrojenie: w ul. Budowlanych znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, telefoniczna oraz kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Sposób zabudowy: nabywca zobowiązany będzie zabudować co najmniej 35% powierzchni przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionych terminach budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Termin rozpoczęcia budowy: zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac bezpośrednio przy budowie w/w budynku lub budynków - 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

Termin zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.

W treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy rok zwłoki, w przypadku niezabudowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w określony wyżej sposób w przewidzianym terminie. Obowiązek zapłacenia kar spoczywa na nabywcy niezależnie od tego kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kar.

Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2010 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 47 190,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 maja 2010 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 21 maja 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dn. 14 maja 2010 r., o godz. 12.00, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 09-03-2010 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 09-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 09-03-2010 12:33