Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów

Uchwała Nr VIk/XI/157/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie 
ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów, zwanej w dalszej treści uchwały „zmianą planu”, w granicach pokazanych na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

2. Zmiana planu stanowić będzie zmianę „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa”, zatwierdzonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r., opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 13, poz. 267 wraz z późniejszymi zmianami, zatwierdzonymi niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa: Nr IVk/XIX/246/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr IVk/XXXIII/380/2005 z dnia 27 września 2005 r., Nr IVk/XXXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., Nr Vk/XI/88/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., Nr Vk/XVI/163/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r., Nr Vk/XVI/164/2007 z dnia 18 grudnia 2007r., Nr Vk/XXIV/238/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r., Nr Vk/XXX/305/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., Nr Vk/XLVIII/517/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. i Nr VIk/VI/72/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:45