Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 7 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 8 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 127/6, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o powierzchni 1 351 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 135 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 127/7, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o powierzchni 1 255 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 122 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 132/4, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o powierzchni 1 123 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 112 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 137/7, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o powierzchni 1 425 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 157 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 159/4, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o powierzchni 1 012 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 111 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 159/5, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o powierzchni 1 100 m2, wraz z udziałem po 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5, 159/3, GD1W/00089176/8, o łącznej pow. 783 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 121 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 159/8, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o powierzchni 1 241 m2, wraz z udziałem po 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5, 159/3, GD1W/00089176/8, o łącznej pow. 783 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 136 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

___________________________________________________
 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone na „Wzgórzu Ojca Grzegorza”, w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

czwarte przetargi ustne nieograniczone

 

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

127/6, obr. 8

1 351 m2

GD1W/00000834/2

135 000,00 zł

13 500,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

2.

127/7, obr. 8

1 225 m2

GD1W/00000834/2

122 500,00 zł

12 250,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

3.

132/4, obr. 8

1 123 m2

GD1W/00004020/1

112 500,00 zł

11 250,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

4.

137/7, obr. 8

1 425 m2

GD1W/00004020/1

157 000,00 zł

15 700,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

5.

159/4, obr. 8

1 012 m2

GD1W/00004020/1

111 500,00 zł

11 150,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

6.

159/5, obr. 8

1 100 m2

GD1W/00004020/1

121 000,00 zł

12 100,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

7.

159/8, obr. 8

1 241 m2

GD1W/00004020/1

136 500,00 zł

13 650,00 zł

2 listopada 2011 r.

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w północnej części miasta, działki foremne o kształcie zbliżonym do prostokąta, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na dz. nr 127/6, 127/7 i 132/4 występuje wiele samosiewów drzew (ich wycinka wymaga uzyskania zezwolenia - przy czym dla dz. nr 132/4 Urząd posiada decyzję Starosty Wejherowskiego zezwalającą na wycinkę drzew), wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 127/6 przebiegają dwa odcinki kanalizacji sanitarnej i przewód wodociągowy, wzdłuż południowej granicy dz. nr 127/7 oraz w południowo - zachodnim narożniku dz. nr 132/4 przebiega odcinek sieci telefonicznej; na pozostałych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze samosiewy drzew.

Dostęp do drogi publicznej: dla dz. nr 127/6, 127/7, 132/4, bezpośredni; dla pozostałych działek pośredni - przedmiotowe nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowych drogach wewnętrznych, który został już wliczony w cenę wywoławczą: dz. nr 137/7 wraz z udziałami po 1/6 części w prawie własności dz. nr 137/4, 140/4, KW nr GD1W/00089172/0, o łącznej pow. 644 m2; dz. nr 159/4, 159/5 i 159/8 wraz z udziałami po 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5, 159/3, GD1W/00089176/8, o łącznej pow. 783 m2.

Przeznaczenie: działki nr 127/6, 127/7 i 132/4 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub/i zabudowę usługową, w tym usługi handlu, gastronomii oraz obsługę ruchu turystycznego; pozostałe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa - Wzgórze Ojca Grzegorza. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w kartach jednostek urbanistycznych 2.2 MN/U (dla dz. nr 127/6, 127/7 i 132/4) oraz 3.6 MN (dla dz. nr 137/7, 159/4, 159/5, 159/8).

Uzbrojenie: w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: badano dla dz. nr 137/5 i 138/10, obr. 8 (działki nie są objęte przedmiotem sprzedaży): w podłożu działek, poniżej warstwy gleby zalegają grunty nośne, na terenie występują warunki gruntowo - wodne umożliwiające posadowienie bezpośrednie.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 29.03.2011 r. (dla dz. nr 127/6, 127/7, 132/4), 12.04.2011 r. (dla dz. nr 137/7, 159/4), 19.04.2011 r. (dla dz. nr 159/5, 159/8), drugi: 12 lipca 2011 r. (dla wszystkich działek), trzeci: 20 września (dla wszystkich działek).

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Do przetargów przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto, najpóźniej po 2 dniach od upływu terminu na wpłacanie wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 27 października 2011 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 05-10-2011 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 05-10-2011 12:27