Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 iż dnia 20 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 155/3 i 156/29, obr. 4, KW nr GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, o łącznej powierzchni 1 040 m2, wraz z udziałem po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, KW nr GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1,o łącznej pow. 650 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 130 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 156/28, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 1 012 m2, wraz z udziałem po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, KW nr GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1,o łącznej pow. 650 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 111 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 156/3, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 1 487 m2, wraz z udziałem po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, KW nr GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1,o łącznej pow. 650 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 144 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 156/4, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 1 478 m2, wraz z udziałem po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, KW nr GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1,o łącznej pow. 650 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 143 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 156/26, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 1 014 m2, wraz z udziałem po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, KW nr GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1,o łącznej pow. 650 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 111 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 155/5 i 156/30, obr. 4, KW nr GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5, o łącznej powierzchni 1 041 m2, wraz z udziałem po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, KW nr GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1,o łącznej pow. 650 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 130 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Sikorskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/1, obr. 14, KW nr GD1W/00005335/9,o pow. 927 m2, wraz z udziałem ½ części w prawie własności dz. nr 162/3, obr. 14, przeznaczonej pod dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 162 00,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Sikorskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 162/2, obr. 14, KW nr GD1W/00005335/9,o pow. 1 486 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 213 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

__________________________________________________________

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone na Osiedlu Sucharskiego, pod zabudowę jednorodzinną

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

trzecie przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Łęgowskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

dz. nr 155/3, 156/29, obr. 4

łączna pow.

1 040 m2

GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5

130 000,00 zł

13 000,00 zł

14 września 2011 r.

20 września 2011 r. o godz. 10.00

2.

dz. nr 156/28, obr. 4

1 012 m2

GD1W/00044082/5

111 500,00 zł

11 150,00 zł

14 września 2011 r.

20 września 2011 r. o godz. 10.00

3.

dz. nr 156/3, obr. 4,

1 487 m2

GD1W/00044082/5

144 000,00 zł

14 400,00 zł

14 września 2011 r.

20 września 2011 r. o godz. 10.00

4.

dz. nr 156/4, obr. 4

1 478 m2

GD1W/00044082/5

143 500,00 zł

14 350,00 zł

14 września 2011 r.

20 września 2011 r. o godz. 10.00

5.

dz. nr 156/26, obr. 4

1 014 m2

GD1W/00044082/5

111 500,00 zł

11 150,00 zł

14 września 2011 r.

20 września 2011 r. o godz. 10.00

6.

dz. nr 155/5, 156/30, obr. 4

łączna pow.

1 041 m2

GD1W/00016290/1 oraz GD1W/00044082/5

130 000,00 zł

13 000,00 zł

14 września 2011 r.

20 września 2011 r. o godz. 10.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w zachodniej części miasta, działki foremne o kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, płaskie, nieogrodzone, porośnięte trawą, na działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze samosiewy drzew (ich wycinka nie wymaga uzyskania zezwolenia), przez dz. nr 156/3 przebiega odcinek sieci telekomunikacyjnej.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - w/w nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałami po 1/6 części w prawie własności dz. nr 155/4, 156/27, GD1W/00044082/5 i GD1W/00016290/1, o łącznej pow. 650 m2, która stanowi dojazdową drogę wewnętrzną; przedmiotowy udział został już wliczony w cenę wywoławczą.

Przeznaczenie: działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jednostka terytorialna T7. Na obszarze objętym sprzedażą następuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Docelowo na w/w terenie dopuszczalna będzie tyko zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Uzbrojenie: w ulicy Łęgowskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 12.04.2011 r., drugi: 19.07.2011 r.

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Do przetargów przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto, najpóźniej po 2 dniach od upływu terminu na wpłacanie wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 8 września 2011 r., o godz. 13.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 17-08-2011 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 17-08-2011 08:55