Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/110/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ? Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie?, zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011

Uchwała Nr VIk/VIII/110/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „ Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie”, zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.2 i art.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz..U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku, w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „ Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie” zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r.- § 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Zakład wpłaca do budżetu Gminy Miasta Wejherowa nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec każdego roku sprawozdawczego. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miasta Wejherowa i załącznika do tejże uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:43