Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/107/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIk/VIII/107/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa, 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. Przedszkole zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola. 

§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka: 

1) dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu: 

a) przygotowanie miejsc zabaw, wypoczynku i snu dziecka, 

b) nauka samodzielnej higieny osobistej i spożywania posiłków, 

c) nadzór nad dzieckiem w trakcie samodzielnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

2) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i imprezach artystycznych, 

3) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka wspomagające jego rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny, 

4) inne usługi bytowe i opiekuńcze. 

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w §2 w wysokości 0,16% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm) obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

2. Wysokość opłaty za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny wynosi 0,10% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.) obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

§ 4. Rodzice (opiekunowie prawni) w umowie zawartej z dyrektorem przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 2 i zobowiązują się do jej przestrzegania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr Vk/XL/450/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miasta Wejherowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:37