Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/106/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr VIk/VIII/106/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa, 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. Gmina Miasta Wejherowa wyraża wolę przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu realizacji projektu w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, w okresie od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. 

§ 3. Źródłem finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 667 365,10 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 10/100). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:24