Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/585/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie uznania Rady Miasta za Organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr VIIIk/XLIV/585/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie uznania Rady Miasta za Organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmianami) w związku z art. 223 § 1, art.242 i art.244 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.775, z późn. zmianami)  w sprawie  wniosku W.J.  z dnia 2 marca 2023 roku  (wpł. dnia 02.03.2023 roku),  zaadresowanego jednocześnie do Rady Miasta Wejherowa oraz do Prezydenta Miasta Wejherowa

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Po  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  Rada Miasta Wejherowa uznaje się za Organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku W.J. z dnia 2 marca 2023 roku dotyczącego wycinki drzew przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie, w rejonie przebudowywanego skrzyżowania - z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do powiadomienia Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie na jego adres  uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLIV/585/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2023 roku wpłynął do Urzędu Miejskiego w Wejherowie wniosek W.J. zaadresowany jednocześnie do Rady Miasta Wejherowa oraz do Prezydenta Miasta Wejherowa, dotyczący wycinki drzew przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie, w rejonie przebudowywanego skrzyżowania.

Wstępne postępowanie wyjaśniające przeprowadziła w tej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, która zapoznała się ze  szczegółowymi informacjami Prezydenta Miasta Wejherowa i zarekomendowała Radzie uznanie się za Organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Rada Miasta ustaliła, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, a odpowiedzi na wniosek udzielił Wnioskodawcy w dniu 29 marca 2023 roku  Prezydent Miasta Wejherowa jako Organ właściwy w sprawie, pismem nr WOO.152.8.2023.DB.

Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na obszarze realizowanej inwestycji komunalnej w mieście należy bowiem do właściwości Prezydenta Miasta.

Jednocześnie Rada Miasta podziela stanowisko Prezydenta Miasta w tej sprawie, że przedmiotowy wniosek z dnia 2 marca 2023 roku nie stanowi petycji, ponieważ nie spełnia warunków dla petycji określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 870,ze zmianami).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 26-05-2023 07:58