Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/584/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania o ponowne rozpatrzenie skargi

Uchwała Nr VIIIk/XLIV/584/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania o ponowne rozpatrzenie skargi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.40, z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt.3 i art.239 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.775, z późn. zmianami)  po rozpatrzeniu wezwania W.J. z dnia 21 kwietnia 2023 roku (wpł. dnia 21.04.2023 roku) o ponowne rozpatrzenie skargi z dnia 17 lutego 2023 roku, dotyczącej zablokowania jego profilu na oficjalnym koncie miasta Wejherowa na portalu społecznościowym Facebook

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Wejherowa uznaje wezwanie W.J. o ponowne rozpatrzenie skargi za bezzasadne z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia wezwania poprzez przesłanie uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLIV/584/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2023 roku wpłynęło do Rady Miasta Wejherowa wezwanie W.J. z dnia 21.04.2023 roku, dotyczące ponownego rozpatrzenia przez Radę Miasta jego skargi z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zablokowania jego konta na profilu @MiastoWejherowo na portalu społecznościowym Facebook.com

Wstępne postępowanie wyjaśniające przeprowadziła w tej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, która po ponownym zapoznaniu się z informacjami administratora profilu zarekomendowała Radzie Miasta uznanie wezwania  za bezzasadne.

Rozpatrując wezwanie Rada Miasta ustaliła, że W.J. na zarzuty zawarte w skardze z dnia 17 lutego 2023 roku otrzymał wyczerpującą odpowiedź Rady zawartą w uchwale Nr VIIIk/XLIII/571/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi, w której Rada uznała wniesione zarzuty za bezzasadne.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła ponadto  uwagę Rady Miasta na okoliczność, że W.J. ponowił zarzuty zawarte w skardze z dnia 17 lutego 2023 roku, ale bez wskazania nowych okoliczności.

W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta zgodnie z art. 239 § 1 kpa zdecydowała podtrzymać swoje stanowisko w sprawie zawarte w przywołanej uchwale Rady Miasta z dnia 13 marca 2023 roku.

Reasumując - Rada Miasta uznaje wniesione wezwanie o ponowne rozpatrzenie skargi za bezzasadne.

Pouczenie:

W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez powiadamiania skarżącego (art. 239§1 Kpa).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 26-05-2023 08:03