Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/580/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr VIIIk/XLIV/580/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 571) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" zmienionej Uchwałą Nr VIIIk/XXXI/459/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 roku oraz Uchwałą Nr VIIIk/XXXVI/511/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 roku

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLIV/580/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy za rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


Lp


Pełna nazwa organizacji


Kwota przyznana
w zł w 2022 roku

 


Kwota rozliczona

w zł

w 2022 roku
 

Pozostało w budżecie
Gminy
Miasta
Wejherowa

1.

Klub Sportowy "Wejher"

16 000,00

16  000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - lekkoatletyka

16 000,00

16 000,00

0,00

2.

Wejherowski Klub Sportowy "Gryf"

549 000,00

547 737,59

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - piłka nożna

42 000,00

42 000,00

0,00

 

Udział w rozgrywkach ligowych

500 000,00

498 737,59

1 262,41

dotacja nie została wykorzystana w całości

 

Akcja Lato 2022

7 000,00

7 000,00

0,00

3.

Karate Klub Wejherowo

19 500,00

19 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - karate, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

11 500,00

11 500,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

8 000,00

8 000,00

0,00

4.

Integracyjne Stowarzyszenie "START"

5 500,00

5 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - tenis stołowy

5 500,00

5 500,00

0,00

5.

UKS "Ósemka"

12 500,00

12 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - unihokej

9 000,00

9 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

3 500,00

3 500,00

0,00

6.

Klub Sportowy MAXIMUS

15 000,00

15 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - kickboxing

6 000,00

6 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych " sporty walki

9 000,00

9 000,00

0,00

7.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe

15 500,00

15 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - tenis ziemny

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

7 500,00

7  500,00

0,00

8.

Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki

1 500,00

1 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - karate kyokushin

1 500,00

1 500,00

0,00

9.

Klub Sportowy "Tytani"

38 000,00

38  000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - piłka ręczna

15 000,00

15 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych " piłka ręczna dziewcząt i chłopców

20 000,00

20 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

3 000,00

3 000,00

0,00

10.

Fundacja "Krok do Natury"

2 000,00

2 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

2 000,00

2 000,00

0,00

11.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo

48 000,00

48 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie -  piłka nożna

38 000,00

38 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

10 000,00

10 000,00

0,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy "Basket " Ósemka"

21 500,00

21 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie  - koszykówka, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

11 000,00

11 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych " koszykówka

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

2 500,00

2 500,00

0,00

13.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

2 500,00

2 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

1 500,00

1 500,00

0,00

 

Kultura i sztuka

1 000,00

1 000,00

0,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"

21 500,00

21 500,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych " piłka nożna, siatkówka

14 500,00

14 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - siatkówka, lekkoatletyka, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

7 000,00

7 000,00

0,00

15.

Fundacja Pomocy Tleniak

2 500,00

2 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - różne dyscypliny m.in. wspinaczka, strzelectwo

1 000,00

1 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

1 500,00

1 500,00

0,00

16.

WKB "Gryf" Wejherowo

9 000,00

9 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie boks

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych " boks, samoobrona

4 000,00

4 000,00

0,00

17.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

15 000,00

15 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - kick-boxing

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych " kick-boxing

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

2 000,00

2 000,00

0,00

18.

Stowarzyszenie Sportów Walki "SHOTOKAN"

13 500,00

13 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu " szkolenie - karate, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

4 500,00

4 500,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

9 000,00

9 000,00

0,00

19.

Polski Związek Głuchych

6 000,00

6 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

6 000,00

6 000,00

0,00

20.

Wejherowski Klub Kulturystyki i Sportów Siłowych Apollo

10 500,00

10  500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie boks, podnoszenie ciężarów

6 000,00

6 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

4 500,00

4 500,00

0,00

21.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

4 600,00

4 600,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

4 600,00

4 600,00

0,00

22.

Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

13 500,00

13 500,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

11 000,00

11 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia - tryb uproszczony

2 500,00

środki przyznane w trybie uproszczonym po rezygnacji Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej "Wsparcie" z realizacji zadania 

2 500,00

0,00

23.

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie"

2 500,00

0,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

2 500,00

środki , po formalnej rezygnacji z realizacji zadania, zostały przekazane w trybie uproszczonym Wejherowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia 

0,00

0,00

umowa nie została zawarta, środki przyznane w trybie uproszczonym Wejherowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia  

24.

Stowarzyszenie "Amazonki"

6 500,00

6 500,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

6 500,00

6 500,00

0,00

25.

UKS "Jedenastka"

4 000,00

4 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - piłka ręczna

4 000,00

4 000,00

0,00

26.

Polski Związek Niewidomych

4 000,00

4  000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

2 500,00

2 500,00

0,00

 

Krajoznawstwo i turystyka

1 500,00

1 500,00

0,00

27.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego "Zdrowa Rodzina " Zdrowa Gmina"

170 000,00

170 000,00

0,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie

135 00,00

135 000,00

0,00

 

Zwalczanie narkomanii

35 000,00

35 000,00

0,00

28.

Fundacja Wspierania "RAZEM PO SUKCES"

2 000,00

2 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych

2 000,00

2 000,00

0,00

29.

Stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega

3 000,00

3 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

3 000,00

3 000,00

0,00

30.

UKS "Parkour Wejherowo"

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - parkour

5 000,00

5 000,00

0,00

31.

UKS Team Dragon

3 500,00

3 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -  szkolenie  - judo

3 500,00

3 500,00

0,00

32.

Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie Lwy"

1 000,00

1 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - szkolenie - warsztaty wrotkarskie

1 000,00

1 000,00

0,00

33.

Stowarzyszenie "Żyj Godnie"

9 000,00

9 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

4 500,00

4 500,00

0,00

 

Kultura i sztuka

3 000,00

3 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rekreacja osób niepełnosprawnych

1 500,00

1 500,00

0,00

34.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

7 000,00

7 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

0,00

35.

Chór Mieszany "Cantores Veiherovienses"

8 700,00

8 700,00

0,00

 

Kultura i sztuka

8 700,00

8 700,00

0,00

36.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

6  500,00

6 500,00

0,00

 

Kultura i sztuka

6 500,00

6 500,00

0,00

37.

Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

7 000,00

7 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

0,00

38.

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo"

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00

5 000,00

0,00

39.

Fundacja "Autyzm - BRAND - NEW BRAIN"

4 000,00

4 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

4 000,00

4 000,00

0,00

40.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego

4 000,00

0,00

4 000,00

 

Kultura i sztuka

4 000,00

0,00

4 000,00

umowa nie została zawarta

41.

Zrzeszenie Kaszubsko " Pomorskie

7 000,00

7 000,00

0,00

 

Kultura i sztuka

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Turystyka i Krajoznawstwo

2 000,00

2 000,00

0,00

42.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"

2 400,00

2 400,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

2 400,00

2 400,00

0,00

43.

Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"

2 000,00

2 000,00

0,00

 

Kultura i sztuka

1 000,00

1 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

1 000,00

1 000,00

0,00

44.

Chór "Camerata Musicale"

8 700,00

8 700,00

0,00

 

Kultura i sztuka

8 700,00

8 700,00

0,00

45.

ZHP

3 500,00

0,00

3 500,00

 

Turystyka i Krajoznawstwo

1 500,00

0,00

1 500

zadanie nie zostało zrealizowane, zwrot dotacji

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - szkolenie - pływanie

2 000,00

0,00

2 000,00

 zadanie nie zostało zrealizowane, zwrot dotacji

46.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej

5 500,00

5 500,00

0,00

 

Kultura i sztuka

5 500,00

5 500,00

0,00

47.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

10 000,00

10 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

10 000,00

10 000,00

0,00

48.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki

2 600,00

2 600,00

0,00

 

Kultura i sztuka

2 600,00

2 600,00

0,00

49.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

150 000,00

150 000,00

0,00

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

150 000,00

150 000,00

0,00

50.

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

4 000,00

4 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

4 000,00

4 000,00

0,00

51.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja"

3 000,00

3 000,00

0,00

 

Kultura i sztuka

3 000,00

3 000,00

0,00

52.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra"

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2022

8 000,00

8 000,00

0,00

53.

Stowarzyszenie Wejherowski Alarm Smogowy Organizacja Ekologiczna

2 000,00

2 000,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

2 000,00

2 000,00

0,00

54.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących

1 000,00

0,00

1 000,00

 

Ochrona zdrowia

1 000,00

0,00

1 000,00

zadanie nie zostało zrealizowane, zwrot dotacji

55.

Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy

10 000,00

10 000,00

0,00

 

Kultura i sztuka

10 000,00

10 000,00

0,00

 

Razem:

      1 312 500,00

1 302 737,59

9 762,41

           

Liczba adresatów zadań w poszczególnych obszarach:

- Kultura i sztuka " około 700 adresatów;

- Kultura fizyczna i sport " około 2 500 adresatów;

- Ochrona i promocja zdrowia " około 7200 adresatów;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi  " około 2 200 adresatów;

- Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków "  27 adresatów;

- Turystyka i krajoznawstwo " około 80 adresatów.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:16