Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/97/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie)

Uchwała Nr VIk/VIII/97/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie) 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późń. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr Vk/XXXIII/369/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 78, poz. 1557) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. Przyznaje się dotację Klasztorowi Braci Mniejszych – Franciszkanów ul. Reformatów 19 w Wejherowie, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, w kwocie 77 861,08 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 08/100), lecz nie więcej niż 75% rzeczywistych kosztów zadania. 

§ 2. Dotację przyznaje się na wykonanie w/w prac zaplanowanych na 2011 rok, określonych we wniosku z dnia 06 maja 2011 roku. Zakres prac obejmuje: Wykonanie stolarki okiennej obiektu Klasztoru Franciszkanów w Wejherowie, w ilości 8 potrójnych okien, 15 podwójnych, 2 pojedynczych okien na piętrze, 7 potrójnych, 14 podwójnych, 2 pojedynczych okien na poddaszu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:00