Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XII/124/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XII/124/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)  po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

?3) dla dyrektora szkoły od 200 zł do 1.200 zł miesięcznie,

4) dla dyrektora przedszkola od 100 zł do 1.000 zł miesięcznie.?;

2) § 3 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

?2) wychowawcy klasy oraz wychowawcy w oddziale przedszkolnym w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) miesięcznie w ramach posiadanych środków finansowych.?.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-08-2019 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 14:55