Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XII/123/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XII/123/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

§ 2. Świadczenia udzielanie przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu:

a) przygotowanie miejsc zabaw, wypoczynku i snu dziecka,

b) nauka samodzielnej higieny osobistej i spożywania posiłków,

c) nadzór nad dzieckiem w trakcie samodzielnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz;

2) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i imprezach artystycznych;

3) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka wspomagające jego rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny;

4) inne usługi bytowe i opiekuńcze.

§ 3. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, przekraczającej wymiar określony w § 1.

§ 4. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka w wieku do 5 lat ze świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 i § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIk/XLV/537/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 imienia Kubusia Puchatka prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-08-2019 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 30-08-2019 14:56