Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/IV/39/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Uchwała Nr VIIIk/IV/39/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 6 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami), art. 5a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W ?Programie współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?? dokonuje się następujących zmian:

1) w Rozdziale 3 ustęp 1 po literze f) dodaje się literę g) w brzmieniu: ?ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 100 000,-zł",

2) w Rozdziale 3 ustęp 1 skreśla się ostatnie dwa zdania oraz dodaje ustęp 2 w brzmieniu: ?Zadania zlecane przez Gminę Miasta Wejherowa w 2019 roku będą realizowane w ramach roku budżetowego. Na realizację powyższych zadań publicznych przeznacza się kwotę 762 000,-zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia przedmiotowej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-02-2019 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 08-02-2019 14:01