Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] PODINSPEKTOR w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr  1/2019

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe, kierunek prawo lub administracja, bądź dowolny kierunek z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku administracja,
 • doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Inne: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, znajomość oprogramowania Microsoft Windows, MS Office, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odporność na stres.

 

 1. Mile widziana  osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

 

obsługa sekretariatu Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju miasta, prowadzenie kalendarza spotkań i przyjmowania interesantów, obsługa programu kancelaryjnego, dokonywanie rezerwacji sal oraz pomoc w przygotowywaniu sal na spotkania, sporządzanie pism, obsługa protokolarna posiedzeń, narad, konferencji i spotkań, udzielanie kompleksowej informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie, zastępowanie nieobecnego pracownika w Sekretariacie Prezydenta, Sekretarza Miasta i Zastępcy Prezydenta ds. społecznych i ekonomicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności : doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” w terminie  do dnia  21 stycznia 2019 roku do godz. 15.30.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO -  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Wejherowo, dnia   11 stycznia  2019 roku.

 

Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

    ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

            

                                                                          ARKADIUSZ KRASZKIEWICZ

                                                                                


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTORA w Wydziale  Ogólno-Organizacyjnym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  wolne stanowisko urzędnicze została wybrana

Pani  Martyna ROŻNIAKOWSKA

zamieszkała w Wejherowie.

Uzasadnienie : Pani Martyna ROŻNIAKOWWSKA spełnia wymagania formalne, posiada kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

                                  

                                                                    Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

                                                                  Sekretarz Miasta Wejherowa

 

                                                             dr   Bogusław Suwara

                              

Wejherowo, dnia 13 lutego  2019 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 11-01-2019 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 12-02-2019 12:44