herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 lipca 2018 r. dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO"

Wejherowo, 9 lipca 2018  r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Wejherowa

podaje do publicznej wiadomości:

 

  1. informację, że wydał Decyzję nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 lipca 2018 r. dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" polegającej na wymianie anten sektorowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacji modułów radiowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz montażu drabinek kablowych planowanego do realizacji na terenie działki nr 222/2 obręb 16 przy ul. 3. Maja w Wejherowie, w postępowaniuwydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku ORANGE Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa;

  2. informację o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. 12. Marca 195 pokój 104 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 09-07-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:11